E-learning
1
GGZ & psychiatrie
€ 599,-
Commercieel
 
CME-Online / E-WISE Nederland
CME-Online - Ontwikkelingsstoornissen - Inleiding
Accreditatie Periode: 02-05-2017 t/m 02-05-2019

‘Dokter, heeft mijn man autisme of ADHD?’ is een voorbeeld van een ingewikkelde vraag zoals ze steeds vaker in de huisartspraktijk gesteld worden nu ontwikkelingsstoornissen meer bekendheid hebben gekregen. Om een eerste antwoord te kunnen geven op dat soort vragen is het belangrijk te weten wat we onder ontwikkelingsstoornissen verstaan. In deze cursus wordt het kwetsbaarheidsmodel als alternatief voor het laesiemodel gepresenteerd om aannemelijk te maken dat de invloed van de omgeving (school, gezin, baan, huis, buren, gezondheid, lawaai etc..) op het individu, in combinatie met de aanleg, resulteert in het ontwikkelen van meer of minder autisme of ADHD-symptomen. Die symptomen komen en gaan al naar gelang de context waarin iemand zich bevindt. Welke omgevingsfactoren zijn risicovol en hoe kunt u deze signaleren? Welke generieke gevolgen heeft een ontwikkelingsstoornis voor de behandeling en welke rol kunt u als huisarts daarin spelen?

Na het volgen van deze cursus:
• weet u waar de classificatie van ASS en ADHD te vinden is in DSM IV en 5.
• kunt u het verschil tussen het laesie en het kwetsbaarheidsmodel uitleggen.
• kunt u op patiëntniveau uitleggen wat een ontwikkelingsstoornis is en kunt u daarbij voorbeelden geven van omgevingsinvloeden.
• kunt u beschrijven uit welke componenten de behandeling kan bestaan.

Inhoudsopgave

Module

 • De classificatie
  - Positionering in DSM systeem
  - Verschil classificatie en diagnose
  - Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen
  - Verschillen DSM IV en 5
 • De essentie van een ontwikkelingsstoornis
  - Verschil laesie- en kwetsbaarheidsmodel
  - Interactie met de omgeving
  - Consequenties voor de praktijk
 • ASS en ADHA als ontwikkelingsstoornissen
  - Fenotypische heterogeniteit
  - Aangeboren of verworven
  - Erfelijkheid en risico’s
  - Hechtingsproblematiek
 • Behandelprincipes
  - Focus van de behandeling
  - Systeembehandeling
  - Zin en onzin van symptoombestrijding
 • Organisatie van zorg
  - Verwijzen naar de GGZ
  - Samenwerken
 • Een complexe casus
 • Eindtoets
Overige Informatie
Dit zijn de kosten per jaar voor een abonnement op het huisartsenpakket van CME-Online. Dit abonnement geeft recht op het behalen van maximaal 25 accreditatiepunten per jaar.
Abonnement
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!