MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 4 uur
organisatie
CME-Online / E-WISE Nederland
kosten
basistarief
€ 599
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek, GGZ/Psychiatrie, Overig
categorie(ën):
Ouderengeneeskunde, Longziekten, Algemeen & overig
onderwerp(en):
Revalidatie
ICPC:
A, R
sponsoring
Deze nascholing wordt niet gesponsord.
accreditatie
accreditatie
4
punten
abonnement
e
learning
CME-Online - Geriatrische Revalidatiezorg COPD
Accreditatie Periode: 08-03-2017 t/m 08-03-2019
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Ouderengeneeskunde', 'Longziekten' of 'Algemeen & overig'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

COPD is een chronische, meestal progressieve aandoening van de luchtwegen die gepaard gaat met een hoge ziektelast, zorgkosten en mortaliteit. COPD is bovendien wereldwijd een groeiend probleem met stijgende morbiditeits- en mortaliteitscijfers, met name onder ouderen.

Exacerbaties hebben een centrale rol en beïnvloeden de functionaliteit, symptoomlast en de kwaliteit van leven negatief. Ongeveer 10% van de patiënten met COPD wordt jaarlijks opgenomen in een ziekenhuis wegens een exacerbatie. Vooral oudere patiënten met COPD leveren tijdens een ziekenhuisopname veel in aan conditie, spierkracht en functionaliteit. Dit kan leiden tot een toename van zorgconsumptie en frequente heropnames (draaideurpatiënten). Binnen de Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) worden in toenemende mate specifieke COPD-revalidatieprogramma’s ontwikkeld voor deze groep van vaak minder belastbare, oudere patiënten met (zeer) ernstig COPD.

Een multidisciplinair, patiëntgeoriënteerd COPD-revalidatieprogramma richt zich op het optimaliseren van de gezondheidsstatus van de patiënt en het voorkómen van complicaties en recidiverende ziekenhuisopnames. Dit vergt een specifieke aanpak en deskundigheid van het gehele behandelteam.

De cursus bestaat uit drie modules en een eindtoets.

Na het volgen van deze cursus:

  • heeft u inzicht in de epidemiologie, etiologie en de ernststadia van COPD.
  • kunt u de gezondheidsstatus (symptoomlast, functionaliteit, psychosociaal functioneren, zelfmanagement en kwaliteit van leven) van patiënten met (zeer) ernstig COPD bepalen.
  • kunt u omschrijven hoe u een breed assessment kunt uitvoeren waarmee de specifieke problematiek van de patiënt met ernstig COPD goed en volledig in kaart wordt gebracht.
  • kunt u beschrijven hoe u binnen de GRZ een multidisciplinair COPD-revalidatieprogramma kunt ontwikkelen en implementeren.
  • kunt u de meest voorkomende succesfactoren en knelpunten voor het opzetten van een GRZ-COPD-programma, zowel binnen uw organisatie als in de keten, benoemen.


Inhoud

Module 1
Deel 1: Achtergronden
Inleiding en algemene achtergrond
Introductiecasus
Inleiding
Etiologie COPD
Epidemiologie en diagnostiek
Gezondheidsstatus van patiënten met ernstig COPD
Behandeling en revalidatie van patiënten met ernstig COPD

Module 2
Deel 2: Zorg- en behandelprogramma
Zorg- en behandelprogramma GRZ-COPD
Algemene opzet multidisciplinair behandelprogramma
Opnamefase: Assessment gezondheidsstatus bij opname
Behandelfase: beloop revalidatie
Ontslagfase: Assessment gezondheidsstatus bij ontslag en vervolgbehandeling

Module 3
Deel 3: Palliatieve zorg en revalidatie
Palliatieve zorg en revalidatie bij zeer ernstig COPD
Deel 4: Samenwerking
Samenwerking
Succesfactoren ontwikkelen en implementeren GRZ-COPD programma
Knelpunten
Deel 5: Afsluiting
Vragenlijsten, klinimetrie, websites
Literatuur
Terug naar de introductiecasus

Eindtoets

Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!