E-learning
2
Wet- en regelgeving & meer
€ 36,30
Commercieel
 
Augeo Academy B.V.
Werken met een meldcode HG tegen volwassenen
Accreditatie Periode: 2-6-2017 t/m 1-6-2019

Ook volwassenen kunnen het slachtoffer zijn van huiselijk geweld. En vaak zijn ook zij niet in staat om het geweld zelf te stoppen. Bij vermoedens van huiselijk geweld tegen volwassenen moet je als professional dezelfde stappen zetten als bij vermoedens van kindermishandeling. Toch zijn er wat verschillen in de aanpak van geweld tegen kinderen of tegen volwassenen. Daarover gaat deze cursus. Leidraad in de cursus is de KNMG-meldcode volwassenengeweld.

Doelstelling

  • Je krijgt informatie over de verschillende vormen van huiselijk geweld tegen volwassenen.
  • Je leert hoe huiselijk geweld kan ontstaan en wat de gevolgen zijn.
  • Je wordt je ervan bewust dat het signaleren en handelen volgens de KNMG-meldcode onderdeel is van je taken en verantwoordelijkheden.
  • Je leert welke stappen je moet nemen volgens de meldcode.
  • Je krijgt informatie over de Kindcheck: de verplichting om bij bepaalde groepen volwassen patiënten na te gaan of zij kinderen opvoeden, en of die kinderen wel veilig zijn.

In de cursus werk je met videofragmenten met voorbeelden uit de praktijk. Je oefent actief met gesprekken voeren.

* Deze cursus is inhoudelijk ontwikkeld in samenwerking met VHN, LHV en KNMG.

Overige Informatie
incl. BTW
Abonnement
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!