E-learning
3
Oncologie & meer
Gratis
Beroepsorganisatie
 
NHG
PIN 20/extra - Bevolkingsonderzoek naar darmkanker
Accreditatie Periode: 14-02-2017 t/m 14-02-2022

In deze PIN zijn de resultaten van het BVO darmkanker tot 2016 verwerkt en zijn er wijzigingen aangebracht naar aanleiding van de herziening van de NHG-Standaard rectaal bloedverlies (2017).

De e-learning gaat in op de achtergronden, de organisatie van het bevolkingsonderzoek en de attitude rond het nut/opbrengst versus belasting voor de patiënt. De hoofdstukken lopen parallel aan de verschillende fasen van het bevolkingsonderzoek, verwijzing en aansluitende diagnostiek. Per fase worden aan de hand van casuïstiek de onderwerpen en de vragen behandeld waarmee de huisarts mee te maken (kan) krijgen.

Na het doornemen van deze PIN bent u op de hoogte van:

  • de achtergronden van het bevolkingsonderzoek naar darmkanker.
  • de mogelijke dilemma's en vragen van uw patiënten rondom dit bevolkingsonderzoek.
  • de nieuwe risicofactoren voor colorectaal carcinoom in geval van rectaal bloedverlies.
  • de criteria om patiënten met een hoog risico op darmkanker te identificeren in geval van rectaal bloedverlies en/of een belaste familie-anamnese.
  • de resultaten van het bevolkingsonderzoek na twee jaar.

Deze PIN vervangt de eerdere PIN bevolkingsonderzoek naar darmkanker uit 2013 en is opnieuw geaccrediteerd voor 5 jaar.

Overige Informatie
Het NHG heeft deze e-learning in opdracht van het RIVM ontwikkeld en kan deze gratis ter beschikking stellen.
Abonnement
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!