MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 2 uur
organisatie
Noordhoff Uitgevers
kosten
basistarief
€ 35
informatie
gebied:
Overig
categorie(ën):
Ouderengeneeskunde
onderwerp(en):
Huiselijk geweld
ICPC:
A
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
2
punten
abonnement
e
learning
Ouderen in veilige handen
Accreditatie Periode: 23-6-2017 t/m 22-6-2019
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Ouderengeneeskunde'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

Deze cursus is gericht op preventie en vermindering van ouderenmishandeling door zowel mantelzorgers als professionele hulpverleners. Het doel van de cursus is dat bestaande kennis omtrent het signaleren en melden van ouderenmishandeling wordt opgefrist en/of aangevuld op basis van het meest recente beleid ten aanzien van ouderenmishandeling.

De cursist is na het volgen van de cursus in staat om ouderenmishandeling te signaleren, te bespreken, hulp te organiseren en te melden.

Leerdoelen voor gehele cursus.

De cursist:

  • weet wat er onder ouderenmishandeling wordt verstaan en welke vormen er zijn.
  • weet wat de risicofactoren en beschermende factoren zijn bij zowel de oudere als de pleger van ouderenmishandeling.
  • kent de te zetten stappen ter preventie van ouderenmishandeling.
  • weet welke betekenis de wet op de Verplichte Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling heeft voor zijn/haar beroepsmatig handelen en kan de stappen uit het stappenplan toepassen.
  • is in staat het systeem te betrekken bij de beoordeling van ouderenmishandeling.
  • heeft inzicht in de dilemma’s rond het bespreken van zorg en kent de grenzen van zijn/haar vak.
  • is gemotiveerd en in staat om adequaat te handelen om het risico op ouderenmishandeling te verminderen.
  • kan een vermoeden van ouderenmishandeling door de professionele zorg bespreekbaar maken.

De cursus is ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport en is één van de actiepunten uit het actieplan ‘Ouderen in veilige handen’.

Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!