MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 3 uur
organisatie
Elevate
kosten
basistarief
Gratis
informatie
gebied:
Overig
categorie(ën):
Ouderengeneeskunde, Effectiviteit en efficiency
ICPC:
A
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
3
punten
abonnement
e
learning
EBM voor oudere patiënten
Accreditatie Periode: 27-2-2017 t/m 26-2-2019
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Ouderengeneeskunde' of 'Effectiviteit en efficiency'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

Evidence Based Medicine is een begrip dat in de geneeskunde veel aandacht krijgt. Maar wat is het precies? En hoe kunt u als arts of arts in opleiding EBM inzetten voor het behandelen van oudere patiënten? Dit zijn vragen die in deze cursus ’EBM voor oudere patiënten’ worden beantwoord. 

Aan het begin van de cursus zal worden ingegaan op het begrip EBM. De definitie van EBM zal aan bod komen. Ook wordt ingegaan op de geschiedenis en achtergrond van EBM. Vervolgens wordt gekeken naar de oudere patiënt. Besproken wordt wat de kenmerken zijn van oudere patiënten. En hoe oudere patiënten van jongere patiënten verschillen. Ook de rol van het verouderingsproces komt hierbij aan bod. Als derde wordt gesproken over wetenschappelijk bewijs. Besproken wordt in hoeverre wetenschappelijk bewijs toepasbaar is op oudere patiënten. En vooral ook waarom dat zo is. Uiteindelijk zal een behandelbeslissing genomen moeten worden. Hierbij moeten de voor- en nadelen van een behandeling tegen elkaar worden afgewogen. Hoe dit gaat en waar rekening mee gehouden moet worden, komt ook aan bod.

De leerdoelen voor deze cursus zijn:

  • Benoemen wat de drie pijlers van Evidence-Based Medicine (EBM) zijn.
  • Geven van een definitie van het verouderingsproces in eigen woorden.
  • Uitleggen wat de relatie is tussen het verouderingsproces en de drie elementen van EBM.
  • Toelichten waarom wetenschappelijk bewijs voor oudere patiënten anders geïnterpreteerd moet worden dan voor jongere patiënten.
  • Uitleggen dat de overwegingen voor het nemen van een (behandel)beslissing voor een oudere patiënt anders zijn dan voor een jongere patiënt.
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!