E-learning
1
Samenwerking & meer
€ 599,-
Commercieel
 
CME-Online / E-WISE Nederland
CME-Online - Samenwerken met een specialist ouderengeneeskunde
Accreditatie Periode: 10-01-2017 t/m 10-01-2019

Ouderen met complexe zorgvragen blijven langer thuis wonen. Minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn geven aan dat de zorg in de eerste lijn voor deze doelgroep verstevigd moet worden. De zorg voor ouderen met complexe problemen vraagt om proactieve samenhangende zorg.

Zij vergroten daarom de mogelijkheden voor specialisten ouderengeneeskunde om buiten het verpleeghuis hun vak uit te oefenen. Vanuit de huisartsen komt steeds vaker de vraag voor ondersteuning door een specialist ouderengeneeskunde. LHV en Verenso hebben daartoe een convenant opgesteld. Maar wat kun je ze voor vragen en waar kun je ze vinden? Welke mogelijkheden heeft een specialist ouderengeneeskunde? Welke samenwerkingsmogelijkheden zijn er? En de POH ouderen? Hoe wordt het gefinancierd? En hoe verhoudt een specialist ouderengeneeskunde zich tot een kaderhuisarts ouderen?

Na het volgen van deze cursus:

  • kunt u uitleggen wat een specialist ouderengeneeskunde voor u kan bijdragen.
  • kunt u beschrijven welke samenwerkingsmogelijkheden er zijn.
  • weet u hoe de financiering geregeld is.
  • kunt u het verschil tussen kaderhuisarts ouderen en specialist ouderengeneeskunde benoemen.

Deze cursus bestaat uit een module en een eindtoets.

*verwijst naar kamerbrief 8 juli 2016.

**o.a. visiedocument Laego, boek Protocollaire ouderenzorg.

***convenant LHV en Verenso.

Overige Informatie
Deze cursus maakt deel uit van het CME-Online cursuspakket voor huisartsen, waarvoor een abonnee 599 euro per jaar betaalt.
Abonnement
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!