"/> " />
MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 6 uur
organisatie
Elevate
kosten
basistarief
€ 750
AIO
€ 400
AIO (leden)
€ 300
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Overig
categorie(ën):
Financiën, Effectiviteit en efficiency, Wet- en regelgeving
ICPC:
A
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
6
punten
abonnement
e
learning
Betaalbaarheid van de Zorg
Accreditatie Periode: 23-11-2016 t/m 22-11-2018
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Financiën', 'Effectiviteit en efficiency' of 'Wet- en regelgeving'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

"Bij focus op kosten daalt de kwaliteit; bij focus op kwaliteit dalen de kosten."

Voornoemde stelling maakt duidelijk dat artsen de leiding moeten nemen in de discussie over kwaliteit in relatie tot de bekostiging van zorg, opdat zij niet worden geregeerd door de boekhouders. In deze cursus kijken we naar waarom het zorgstelsel is zoals het is, hoe het werkt en hoe de medisch specialist invloed kan uitoefenen op de betaalbaarheid van de zorg. Aan de hand van cases, animaties en artikelen kijken we naar de rollen van de zorgverzekeraar, de overheid, de patiënt en de medisch specialist.

Om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken bieden we deze cursus online aan. Dat wil zeggen een beetje ‘blended’, want er zit een face-to-face-sessie aan het eind in. De cursus omvat een combinatie van verschillende vormen van kennisoverdracht, het uitvoeren van opdrachten en debat met docenten en tussen de cursisten onderling. In de digitale leeromgeving communiceert u met elkaar en kunt u hulp vragen aan begeleiders. De debatten worden begeleid door een e-moderator. Doordat u op zelf gekozen momenten kunt inloggen en deel kunt nemen aan de cursusopdrachten en discussies, biedt deze cursus veel flexibiliteit.

Na het afronden van de cursus kan de deelnemer:

  • in eigen woorden de organisatie van het Nederlandse zorgstelsel beschrijven.
  • de eigen mening formuleren over de organisatie van het Nederlandse zorgstelsel.
  • in eigen woorden beschrijven hoe invulling gegeven kan worden aan kwaliteit in de zorg.
  • aangeven op welke manier hij/zelf hier actief invulling aan geeft in de dagelijkse praktijk.
  • in eigen woorden beschrijven hoe kosten en bekostiging zijn ingevuld in het Nederlandse zorgstelsel.
  • reflecteren op de eigen rol als het gaat om kosten van de zorg.
  • in eigen woorden beschrijven met welke businessmodels je toegevoegde waarde van zorg kunt creëren.
  • reflecteren op hoe je in de eigen praktijk toegevoegde waarde kunt creëren.
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!