E-learning
2
Microbiologie
€ 48,-
Beroepsorganisatie
 
NHG
PIN 19/09 - Zoönosen
Accreditatie Periode: 24-05-2016 t/m 24-05-2021

Na het maken van deze PIN weet u dat:

  • een huisarts gemiddeld twee tot drie zoönosen per week ziet, vaak zonder dat hij of zij zich ervan bewust is;
  • met name ‘YOPI’s’ (young, old, pregnant, immunodeficient: kinderen, ouderen, zwangeren en immuungecompromiteerden) kwetsbaar zijn voor zoönosen;
  • u laagdrempelig kunt overleggen met een microbioloog bij twijfel over (diagnostiek naar) een zoönose en bij een BRMO (bijzonder resistente micro-organismen)-positieve (urine)kweek.

Huisartsen hebben bij het signaleren van uitbraken van zoönosen een belangrijke rol. Ze vormen ook in dit opzicht de oren en de ogen van de maatschappij. Een infectieziekte als Q-koorts heeft dat laten zien.

Overige Informatie
Normaal tarief: € 48
Tarief leden: € 33,50
Tarief AIO: € 33,50
Abonnement
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!