E-learning
2
Seksuologie
Gratis
Beroepsorganisatie
 
NHG
PIN 19/03 - Seksuele klachten
Accreditatie Periode: 01-11-2015 t/m 01-11-2020

De NHG-Standaard Seksuele klachten geeft huisartsen handvatten voor de diagnostiek van en het beleid bij seksuele problemen. Seksualiteit is een onderwerp dat niet vanzelfsprekend makkelijk ter sprake zal komen. Zowel gebrek aan kennis en vaardigheden, maar ook de eigen attitude van de huisarts kunnen soms belemmerend werken bij vragen over seksualiteit. Dit heeft vooral te maken met onvoldoende aandacht hiervoor in zowel de geneeskunde- als huisartsenopleiding, uitzonderingen daargelaten. Maar alles is te leren en deze PIN kan u helpen om het bespreken van seksuele problemen meer eigen te maken. Uw kennis over seksuele problematiek zal op niveau worden gebracht en met behulp van filmfragmenten zullen ook vaardigheden als gespreksvoering en bekkenbodemonderzoek aan bod komen.

Na het doornemen van deze PIN weet u:

  • kent u de diagnostiek en het beleid van de meest voorkomende seksuele klachten.
  • bent u zich meer bewust van de belemmeringen die er bij patiënt en huisarts kunnen bestaan om seksualiteit te bespreken.
  • weet u hoe u op een effectieve, open en respectvolle manier seksualiteit bespreekbaar kunt maken, ook bij mensen met een andere culturele achtergrond.

Dit product is in samenwerking met Rutgers kenniscentrum seksualiteit en de SeksHAG ontwikkeld.

Overige Informatie
Geen extra informatie.
Abonnement
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!