MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 2 uur
organisatie
CME-Online / E-WISE Nederland
kosten
basistarief
€ 599
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek
categorie(ën):
Interne geneeskunde
ICPC:
A
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
2
punten
abonnement
e
learning
{*} CME-Online - Anemie bij ouderen
Accreditatie Periode: 18-2-2015 t/m 17-2-2017
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Interne geneeskunde'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

Anemie is een veelvoorkomende conditie bij ouderen. Het wijst op een onderliggende aandoening en is geassocieerd met slechte klinische uitkomstmaten. De betekenis van een anemie bij kwetsbare ouderen is niet eenduidig, net zomin als de correcte afkappunten en streefwaarden bij behandeling. In deze cursus leert u wat de huidige inzichten zijn in de (differentiële) diagnostiek en de behandeling van een anemie bij kwetsbare ouderen. Aan de orde komen de criteria voor een anemie, het nut en belang van de gangbare stroomschema’s bij de diagnostiek van een anemie, de medicamenteuze en niet-medicamenteuze behandelopties, follow up en allerlei andere overwegingen die een rol kunnen spelen bij de besluitvorming. Er is ook aandacht voor de HemoCue als diagnostisch instrument in de dagelijkse praktijk van de specialist ouderengeneeskunde. Aan de hand van voor de specialist ouderengeneeskunde herkenbare casuïstiek worden praktische situaties aan de orde gesteld en uitgewerkt. Deze cursus is gebaseerd op de NHG-Standaard Anemie 2014.

Deze cursus bestaat uit een module en een eindtoets.

Na het volgen van deze cursus kunt u:

  • de meest frequente oorzaken van anemie bij ouderen benoemen
  • aangeven welke diagnostiek ingezet kan worden bij een laag Hb
  • beschrijven welke behandelingen mogelijk zijn bij de meest voorkomende oorzaken van anemie
  • de uitslagen van diagnostiek (met behulp van o.a. de HemoCue) interpreteren
  • beredeneren welke factoren van invloed zijn bij de keuze de anemie wel of niet te behandelen

De NHG-standaard Anemie vindt u hier: https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-anemie

Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!