E-learning
2
Cardiologie & meer
Gratis
Commercieel
 
Springer Media (BSL & Springer Healthcare)
{*} WebTV - Nieuwe antistollingsmiddelen - Ervaring
Accreditatie Periode: 13-2-2014 t/m 13-2-2016
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Cardiologie' of 'Farmacologie'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

Met circa 50 patiënten per huisartspraktijk die orale antistollingsmiddelen gebruiken is de kans groot dat u een patiënt treft in uw spreekkamer of op de OK. Recent is aan het bestaande medische arsenaal een nieuwe generatie antistollingsmiddelen toegevoegd. U zult daarom voorbereid moeten zijn op een toenemend gebruik van deze geneesmiddelen.

Naast de belangrijke aspecten van deze nieuwe middelen, wordt gesproken over eigen ervaringen door een cardioloog, internist en orthopeed onder leiding van een huisarts, zodat de vertaalslag naar uw dagelijkse, klinische praktijk wordt gemaakt.

Overige Informatie
De web-tv antistolling anno 2014 is kosteloos te volgen.
Abonnement
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!