MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 2 uur
organisatie
CME-Online / E-WISE Nederland
kosten
basistarief
€ 599
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek
categorie(ën):
Ouderengeneeskunde, Palliatieve zorg, Gastro-enterologie, Neurologie
ICPC:
D, T, N
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
2
punten
abonnement
e
learning
CME-Online - Symptoomverlichting bij misselijkheid, braken en ascites
Accreditatie Periode: 08-02-2017 t/m 08-02-2019
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Ouderengeneeskunde', 'Palliatieve zorg'|'Gastro-enterologie' of 'Neurologie'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

Misselijkheid en braken treden vaak, maar niet altijd, in combinatie met elkaar op. Deze symptomen doen zich regelmatig voor bij oncologische patiënten in de (pre)terminale fase. Met name bij patiënten met een mammacarcinoom, abdominale tumoren en in mindere mate bij patiënten met een bronchuscarcinoom of een hersentumor. Behalve de onderliggende ziekte kan ook de ingezette medicatie (denk bijvoorbeeld aan opioïden) leiden tot deze symptomen. De kennis die deze cursus aandraagt is gebaseerd op oncologische problematiek maar is evenzeer bij niet- oncologische patiënten die kampen met misselijkheid en/of braken, zoals o.a. patiënten met terminaal hartfalen.
Ascites is een andere relevante complicatie die in de laatste ziektefase kan optreden, met name bij patiënten met een gestoorde leverfunctie. Ascites is een pathologische vochtophoping in de peritoneaalholte. De specialist ouderengeneeskunde dient bekend te zijn met ontstaanswijze en de problematiek van deze complicatie, alsmede van de wijze waarop bijbehorende klachten verlicht kunnen worden.

Na het volgen van deze cursus:

  • kent u de prevalentie en kunt u de symptomen van misselijkheid en braken, alsmede van ascites beschrijven.
  • bent u in staat om deze symptomen/deze pathologie te diagnosticeren.
  • kunt u inschatten in hoeverre en op welke wijze deze problematiek belastend kan zijn voor een patiënt in de laatste levensfase.
  • kunt u een symptoomverlichtend beleid voeren ten aanzien van de klachten die hiermee gepaard gaan.
  • kunt u de patiënt, diens naasten en de leden van het zorg- en behandelteam informeren over de achtergronden van de symptomen en van het ingestelde beleid.

Deze cursus bestaat uit twee modules en een eindtoets.

Inhoudsopgave

Module 1 – Misselijkheid en braken
Introductiecasus

Inleiding
Pathofysiologie
Etiologie
Diagnostiek
Beleid

Module 2 - Ascites
Inleiding
Pathofysiologie
Etiologie
Diagnostiek
Beleid

Terug naar de introductiecasus
Literatuur

Eindtoets

Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!