MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 2 uur
organisatie
CME-Online / E-WISE Nederland
kosten
basistarief
€ 1495
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek
categorie(ën):
Farmacologie, Wet- en regelgeving
ICPC:
A
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
2
punten
abonnement
e
learning
CME-Online - Wetgeving in de apotheek - deel 2 (apotheekhoudende huisarts)
Accreditatie Periode: 31-12-2016 t/m 31-12-2017
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Farmacologie' of 'Wet- en regelgeving'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

Deze cursus is onderdeel van een pakket voor apotheekhoudende huisartsen.

Dit is een nascholingscursus over verschillende juridische onderwerpen in de apotheek. Aan de hand van vragen en casuïstiek wordt de inhoud zowel behandeld als getoetst. In deze cursus worden andere onderwerpen behandeld dan in de eerste cursus Wetgeving in de apotheek. Beide cursussen kunnen onafhankelijk van elkaar worden gemaakt.

In de cursus gaan we kriskras door de diverse wet- en regelgeving heen. Er lijkt geen logica te zitten in de behandeling van de diverse onderwerpen. De cursus is wel met opzet zo vormgegeven. Er wordt een aantal onderwerpen behandeld waar de apotheker in de dagelijkse praktijk mee te maken kan krijgen. In de waan van de dag komt er in de apotheek van alles voorbij en de apotheker moet direct weten binnen welke wettelijke kaders een beslissing moet worden genomen. Ook kan een apotheker plots worden geconfronteerd met een onalledaagse vraag. Om direct een antwoord hierop te kunnen vinden, is het een pre als de apotheker redelijk thuis is in de van toepassing zijnde regelgeving. Deze cursus tracht hiervoor een soort wegwijzer te geven.

De cursus bevat een aantal praktijkgerichte vragen waarmee een apotheker de kennis en vaardigheden op het gebied van wet- en regelgeving kan toetsen.

Na het volgen van deze cursus:

  • bent u op de hoogte van de inhoud van verschillende wettelijke bepalingen.
  • bent u zich bewust van de betekenis van de diverse wetteksten.
  • kunt u de inhoud van de wetteksten vertalen naar praktijksituaties.
  • kunt u aan de hand van geschetste praktijksituaties de toepassing van de verschillende wetteksten eigen maken en probleemoplossend werken.
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!