MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 2 uur
organisatie
CME-Online / E-WISE Nederland
kosten
basistarief
€ 1495
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek
categorie(ën):
Wet- en regelgeving
ICPC:
A
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
2
punten
abonnement
e
learning
CME-Online - Wetgeving in de apotheek - deel 1 (apotheekhoudende huisarts)
Accreditatie Periode: 30-04-2017 t/m 30-04-2018
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Wet- en regelgeving'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

Hoewel de Geneesmiddelenwet slechts een paar bepalingen bevat die gericht zijn op de apotheker is dit toch de belangrijkste wet voor de apotheker. De hoofdlijnen uit deze wet zijn nader uitgewerkt in het Besluit Geneesmiddelenwet en de Regeling Geneesmiddelenwet. Voor de beroepsuitoefening in de apotheek is vooral het Besluit Geneesmiddelenwet van belang.

Voor het werken in de apotheek zijn verder onder andere van belang de Opiumwet, Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG), de bepalingen betreffende de geneeskundige behandelingsovereenkomst in afdeling 5 titel 7 boek 7 van het Burgerlijk wetboek (beter bekend als de WGBO), de Kwaliteitswet zorginstellingen, de wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Heel verschillende wetten die in deze cursus aan de orde komen.

Vanwege de beperkte omvang van de cursus wordt slechts een klein deel behandeld van het pakket aan wet- en regelgeving waarmee de apotheker te maken krijgt in de dagelijkse praktijk.

De cursus gaat kris kras door de diverse wet- en regelgeving heen. Er worden een aantal onderwerpen behandeld waar de apotheker in de dagelijkse praktijk mee te maken kan krijgen. In de waan van de dag komt er in de apotheek van alles voorbij en de apotheker moet direct weten binnen welke wettelijke kaders een beslissing genomen moet worden.

De cursus bevat een aantal veelvoorkomende vragen waarmee een apotheker de kennis en vaardigheden op het gebied van wet- en regelgeving kan toetsen. Voor het leereffect worden er ook een paar minder bekende onderwerpen aangestipt.

Na het volgen van deze cursus:

  • bent u op de hoogte van de inhoud van verschillende wetteksten.
  • kent u de betekenis van de diverse wetteksten.
  • kunt u de inhoud van de wetteksten vertalen naar praktijksituaties.
  • kunt u aan de hand van geschetste praktijksituaties de toepassing van de verschillende wetteksten eigen maken en probleemoplossend werken.
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!