MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 2 uur
organisatie
CME-Online / E-WISE Nederland
kosten
basistarief
€ 1495
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek
categorie(ën):
Farmacologie, Interne geneeskunde, Endocrinologie
onderwerp(en):
Diabetes
ICPC:
T
sponsoring
Deze nascholing wordt niet gesponsord.
accreditatie
accreditatie
2
punten
abonnement
e
learning
CME-Online - Diabetes mellitus type 2 (apotheekhoudende huisarts)
Accreditatie Periode: 28-02-2017 t/m 28-02-2018
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Farmacologie', 'Interne geneeskunde' of 'Endocrinologie'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

Deze cursus is onderdeel van een pakket voor apotheekhoudende huisartsen.

Diabetes mellitus type 2 (DM2) is een aandoening waarvan de prevalentie wereldwijd zeer snel toeneemt. Vooral in Azië is de toename van het aantal bekende diabetespatiënten enorm. De WHO spreekt zelfs van een pandemie van DM2, zie tabel 1.

Dat de bevolking steeds ouder wordt, en een veranderde leefwijze op veel plaatsen in de wereld spelen een rol bij deze toename.  De Verwachte toename van het aantal DM2-patiënten groeit volgens de WHO van 150 miljoen in 2005 tot 250 miljoen in 2025.

Bij de patiënt met DM2 is er vaak pas in een laat stadium sprake van echte klachten. Toch is het van groot belang om de aandoening zo vroeg mogelijk te herkennen.

(Vroegtijdige) behandeling met als doel streven naar normoglykemie, normolipidemie en normotensie kan in belangrijke mate bijdragen aan het voorkómen van complicaties, zowel op korte als op lange termijn.

Het is belangrijk dat aan deze grote groep patiënten goede, gestructureerde zorg kan worden geleverd.

De relatie tussen de verschillende disciplines die zijn betrokken bij diabeteszorg kunnen worden verdeeld in een zogenoemde binnencirkel en een buitencirkel.

De binnencirkel (huisarts, praktijkondersteuner, diëtist, wijkverpleegkundige en apotheek) is verantwoordelijk voor de basiszorg en verwijst indien nodig naar de buitencirkel (internist, diabetesverpleegkundige, podotherapeut en oogarts).

De buitencirkel verwijst zo snel mogelijk terug naar de binnencirkel. (Voor sommige patiënten is de buitencirkel de binnencirkel. Dit zijn patiënten met complicaties die om die reden in zorg blijven in de tweede lijn).

De apotheek (binnencirkel) neemt een aantal belangrijke taken op zich in het kader van de gestructureerde diabeteszorg. Dit geldt in het bijzonder voor de farmaceutische zorgverlening bij de eerste uitgifte en vervolguitgifte van de medicatie op het gebied van de DM2.

In deze cursus leert u hoe vaak DM2 voorkomt, wat de kenmerkende symptomen en oorzaken zijn.

Er wordt aandacht besteed aan de risicofactoren die een rol spelen bij het ontstaan van DM2 en aan de complicaties van DM2. De behandeling komt uitgebreid aan bod, en de rol van de apotheek bij de begeleiding van patiënten met DM2. Uitgangspunt is de herziene NHG-Standaard Diabetes type 2 (oktober 2013).

Na afloop van deze cursus:

  • kent u de epidemiologie, pathogenese en symptomen van DM2.
  • kent u de risicofactoren die een rol spelen bij het ontstaan van DM2.
  • kent u de belangrijkste microvasculaire en macrovasculaire complicaties bij DM2.
  • kent u de medicamenteuze en niet-medicamenteuze behandelmogelijkheden van DM2.
  • kent u de voor- en nadelen, bijwerkingen en contra-indicaties van de verschillende geneesmiddelgroepen.
  • kent u de rol van insuline bij de behandeling van DM2-patiënten.
  • kunt u gericht voorlichting en adviezen geven aan DM2-patiënten.
  • kunt u effectief samenwerken met de huisarts en eventueel andere hulpverleners voor gestructureerde diabeteszorg in de eerste lijn.
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!