MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 2 uur
organisatie
CME-Online / E-WISE Nederland
kosten
basistarief
€ 599
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek
categorie(ën):
Palliatieve zorg, Ouderengeneeskunde
ICPC:
A
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
2
punten
abonnement
e
learning
CME-Online - Advance Care Planning
Accreditatie Periode: 21-04-2016 t/m 21-04-2018
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Palliatieve zorg' of 'Ouderengeneeskunde'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

Als specialist ouderengeneeskunde heeft u relatief veel ervaring met gespreksvoering rond het levenseinde en het vastleggen van doelen in het behandelplan van verpleeghuispatiënten. Een middel hierbij is advance care planning (ACP). ACP is een proces waarbij patiënten en hun vertegenwoordigers ondersteund worden om in terugkerende dialoog met zorgverleners – op basis van hun waarden en opvattingen – zinvolle en haalbare doelen voor hun huidige en toekomstige behandelingen en zorg te bepalen.

ACP vindt idealiter plaats vóórdat ouderen/chronisch zieken ernstig ziek zijn of opgenomen worden in een verpleeghuis. U verricht als specialist ouderengeneeskunde uw werkzaamheden daar waar uw expertise nodig is (in verpleeghuizen, de thuissituatie, het ziekenhuis) en kunt dus uw ACP-expertise ook inzetten buiten het verpleeghuis. Aan de hand van casuïstiek en theorie wordt in deze cursus het proces van ACP doorlopen, zodat u zich hierin verder kunt bekwamen en profileren.

Na het volgen van deze cursus kunt u:

 • omschrijven wat advance care planning is.
 • de relevantie van advance care planning voor de kwaliteit van zorg uitleggen.
 • de beoogde resultaten van advance care planning benoemen.
 • de mogelijke aanleidingen voor advance care planning herkennen.
 • de relevante gesprekspunten en gespreksvaardigheden die nodig zijn bij advance care planning combineren.
 • de verschillende rollen en taakverdeling van betrokken disciplines beschrijven.
 • beschrijven op welke wijze u zich als specialist ouderengeneeskunde kunt profileren op het gebied van advance care planning.

Inhoudsopgave

 • Inleiding
 • Palliatieve fase
 • Sterven
 • Casus mevrouw De Best
 • Wat is ACP?
 • Voordelen van een vroegtijdig gesprek
 • Resultaten van ACP
 • Aanleidingen van ACP
 • Aanleidingen om het gesprek te starten
 • Besluitvorming over reanimatie
 • Tijdig spreken over het levenseinde
 • Het bepalen van het moment bij longlijden
 • Relevante gesprekspunten en vaardigheden
 • Valkuilen
 • Hulpmiddelen bij het gesprek
 • Competenties
 • Shared decision making
 • ACP buiten de muren van het verpleeghuis
 • Literatuur
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!