MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 2 uur
organisatie
CME-Online / E-WISE Nederland
kosten
basistarief
€ 1495
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek
categorie(ën):
Farmacologie, Ouderengeneeskunde
onderwerp(en):
Polyfarmacie
ICPC:
A
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
2
punten
abonnement
e
learning
CME-Online - Polyfarmacie (apotheekhoudende huisarts)
Accreditatie Periode: 31-10-2016 t/m 31-10-2017
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Farmacologie' of 'Ouderengeneeskunde'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

Deze cursus is onderdeel van een pakket voor apotheekhoudende huisartsen.

Naar schatting van het Centraal Bureau voor de Statistiek zal het aantal ouderen in ons land in 2020 zijn opgelopen tot 3.300.000. Nederlanders van 65 jaar of ouder gebruiken 2,9 keer zo veel geneesmiddelen als de gemiddelde Nederlander. Bij personen van 75 jaar of ouder loopt dit op tot bijna vier keer (SFK). De reden dat ouderen meer geneesmiddelen gebruiken, is dat ze vaker lijden aan verschillende chronische aandoeningen. Door de ontwikkelingen in de medische wetenschappen is het steeds beter mogelijk chronische aandoeningen te behandelen door middel van farmacotherapie. Ook zijn er steeds meer mogelijkheden om geneesmiddelen te gebruiken ter preventie van verschillende aandoeningen. Deze geneesmiddelen worden in toenemende mate voorgeschreven.

Bij ouderen treden doorgaans meer bijwerkingen op dan bij volwassenen of jongeren. Bijwerkingen van geneesmiddelen behoren tot de vijf meest voorkomende oorzaken van nieuwe ziekte-episodes bij ouderen. Het blijkt dat 3% tot 16% van de ziekenhuisopnamen van ouderen in Nederland (mede) het gevolg zijn van bijwerkingen van geneesmiddelen (Leendertse: HARM-studie). De helft daarvan was waarschijnlijk te voorkomen.

Polyfarmacie is een belangrijk aandachtsgebied voor u als apotheker. In deze cursus staan we kort stil bij de epidemiologie van polyfarmacie. De veranderde farmacokinetiek en farmacodynamiek bij ouderen, met als gevolg een andere reactie op geneesmiddelen, worden duidelijk uitgelegd in een powerpointpresentatie. Dan volgt een hoofdstuk over interacties. De praktische toepassing in stappen voor een medicatiebeoordeling vormt een belangrijk onderdeel van de cursus.

Na het doorlopen van deze cursus:

  • kent u de inhoud en de omvang van het probleem polyfarmacie.
  • kunt u de aard en de omvang van polyfarmacie bij uw patiënten inschatten.
  • kunt u principes vanuit farmacokinetiek, farmacodynamiek en polyfarmacie gericht toepassen bij de beoordeling van medicatie bij ouderen.
  • kent u de gevolgen van veelvoorkomende combinaties van geneesmiddelen.
  • weet u welke patiënten een verhoogd risico lopen op polyfarmacie.
  • weet u hoe u polyfarmacie en de gevolgen daarvan zoveel mogelijk kunt beperken.
  • heeft u binnen uw werkgebied de verdeling van verantwoordelijkheden in kaart gebracht, zo nodig aangepast, onderlinge afspraken gemaakt en deze vastgelegd.
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!