MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 2 uur
organisatie
CME-Online / E-WISE Nederland
kosten
basistarief
€ 599,00
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek
categorie(ën):
Longziekten
onderwerp(en):
COPD/Astma
ICPC:
R
sponsoring
Deze nascholing wordt niet gesponsord.
accreditatie
accreditatie
2
punten
abonnement
e
learning
CME-Online - Astma bij volwassenen (apotheekhoudend)
Accreditatie Periode: 04-01-2018 t/m 04-01-2020

De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) definieert astma bronchiale als 'een chronische inflammatoire aandoening van de centrale en perifere luchtwegen'. Typerend voor astma zijn de aanvallen van kortademigheid die het gevolg zijn van luchtwegobstructie.

In deze cursus maakt u kennis met de epidemiologie, de diagnostiek en de behandeling van astma. De meest recente richtlijnen zijn hierbij het uitgangspunt. In 2018 heeft GINA (Global Initiative for Asthma; www.ginasthma.com) een update van de richtlijn voor astma uitgebracht: Pocket guide for asthma management and prevention. De NHG-Standaard Astma bij Volwassenen (2015) is op dit moment (november 2018) nog in herziening.

Astma is een longaandoening die wordt gekenmerkt door aanvalsgewijs optredende bronchusobstructie op basis van een verhoogde gevoeligheid van de luchtwegen voor allergische (IgE-gemedieerde) en niet-allergische prikkels (inspanning, rook, fijnstof, mist, kou, virale infecties), met als pathologisch substraat een chronische ontstekingsreactie. De eigenschap van de luchtwegen om met een versterkte bronchusobstructie te reageren op de genoemde prikkels waarop mensen zonder astma niet of nauwelijks reageren, wordt bronchiale hyperreactiviteit genoemd. Astma is een heterogeen ziektebeeld. Allergisch astma is de meestvoorkomende uitingsvorm. Andere uitingsvormen zijn bijvoorbeeld astma geïnduceerd door acetylsalicylzuur, arbeidsgerelateerd astma en astma dat op de volwassen leeftijd ontstaat (late onset asthma). Deze laatste vorm is vaak niet allergisch en treedt vaker op na een doorgemaakte luchtweginfectie (bron: NHG).

In deze cursus maakt u kennis met de epidemiologie, de diagnostiek en de behandeling van astma. De meest recente richtlijnen zijn hierbij het uitgangspunt. In 2018 heeft GINA (Global Initiative for Asthma) een update van de richtlijn voor astma uitgebracht: Pocket guide for asthma management and prevention. De NHG-Standaard Astma bij Volwassenen (2015) is op dit moment (november 2018) nog in herziening.

Na het volgen van deze cursus:

  • kunt u de oorzaken en symptomen van astma benoemen.
  • bent u in staat de diagnose astma en de dubbeldiagnose astma/COPD te stellen.
  • kunt u beschrijven welke medicamenteuze en niet-medicamenteuze maatregelen bij welke vorm van astma geïndiceerd zijn.
  • kunt u samen met de patiënt een zorgplan ontwerpen voor een goede astmacontrole.

Deze cursus bestaat uit een module en een eindtoets.

Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!