MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 2 uur
organisatie
CME-Online / E-WISE Nederland
kosten
basistarief
€ 1495
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek
categorie(ën):
Farmacologie, Longziekten
onderwerp(en):
COPD/Astma
ICPC:
A
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
2
punten
abonnement
e
learning
CME-Online - Astma bij volwassenen (apotheekhoudende huisarts)
Accreditatie Periode: 13-10-2016 t/m 13-10-2017
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Farmacologie' of 'Longziekten'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

Deze cursus is onderdeel van een pakket voor apotheekhoudende huisartsen.

Astma is een longaandoening die wordt gekenmerkt door aanvalsgewijs optredende bronchusobstructie op basis van een verhoogde gevoeligheid van de luchtwegen voor allergische (IgE-gemedieerde) en niet-allergische prikkels (inspanning, rook, fijnstof, mist, kou, virale infecties), met als pathologisch substraat een chronische ontstekingsreactie. De eigenschap van de luchtwegen om met een versterkte bronchusobstructie te reageren op de genoemde prikkels waarop mensen zonder astma niet of nauwelijks reageren, wordt bronchiale hyperreactiviteit genoemd. Astma is een heterogeen ziektebeeld. Allergisch astma is de meestvoorkomende uitingsvorm. Andere uitingsvormen zijn bijvoorbeeld astma geïnduceerd door acetylsalicylzuur, arbeidsgerelateerd astma en astma dat op de volwassen leeftijd ontstaat (late onset asthma). Deze laatste vorm is vaak niet allergisch en treedt vaker op na een doorgemaakte luchtweginfectie (bron: NHG).

Prof. dr. Onno van Schayck is als hoogleraar preventieve geneeskunde verbonden aan de Universiteit van Maastricht en namens het CAHAG (COPD en Astma Huisartsen Advies Groep) auteur van de in het voorjaar van 2015 verschenen NHG-Richtlijnen 'Astma' en 'COPD'. In deze weblecture behandelt hij onder andere de diagnose, de behandeling (medicamenteus en niet-medicamenteus) en de wijzingen in de NHG-Standaard  met betrekking tot onder andere de longfunctiemeting.

De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) definieert astma bronchiale als ‘een chronische inflammatoire aandoening van de centrale en perifere luchtwegen’. Typerend voor astma zijn de aanvallen van kortademigheid die het gevolg zijn van luchtwegobstructie.

Andere typerende symptomen zijn:

  • piepende ademhaling
  • hoesten
  • sputumproductie

De luchtwegobstructie is reversibel en tussen de aanvallen door is de longfunctie meestal normaal. De aandoening komt vaak voor en kan zich op alle leeftijden voor het eerst openbaren. De ernst van de aandoening varieert van licht tot zeer ernstig. Wereldwijd – en vooral in westerse landen – neemt het aantal astmapatiënten toe.

In deze cursus maakt u kennis met de epidemiologie, de diagnostiek en de behandeling van astma. De recentste richtlijnen zijn hierbij het uitgangspunt. In 2016 heeft GINA (Global Initiative for Asthma een revisie van de richtlijn voor astma uitgebracht: Pocket guide for asthma management and prevention. In februari 2015 is de herziene NHG-Standaard Astma bij Volwassenen uitgekomen.

Ondanks alle richtlijnen blijken in de praktijk de behandeldoelen in veel gevallen niet te worden gehaald. We zullen daarom ook kort stilstaan bij inhalatietechniek, therapietrouw en zelfmanagement. In deze cursus krijgt u een aantal handvatten aangereikt waardoor u in uw apotheek de behandeling van uw astmapatiënten kunt optimaliseren.

Na afloop van deze cursus:

  • kent u de factoren die een rol spelen bij het ontstaan van astma.
  • weet u op welke gronden de diagnose astma wordt gesteld.
  • kunt u de huidige richtlijnen voor de behandeling van astma toepassen.
  • kunt u de eigenschappen van de diverse geneesmiddelen benoemen die bij astma gebruikt worden.
  • kent u de belangrijkste eigenschappen van de diverse inhalatievormen.
  • weet u welke factoren een rol spelen bij therapie(on)trouw.
  • kent u het begrip zelfmanagement.
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!