MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 2 uur
organisatie
CME-Online / E-WISE Nederland
kosten
basistarief
€ 1495
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek
categorie(ën):
Farmacologie, Wet- en regelgeving
ICPC:
A
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
2
punten
abonnement
e
learning
CME-Online - Privacy in de apotheek (apotheekhoudende huisarts)
Accreditatie Periode: 31-08-2016 t/m 31-08-2017
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Farmacologie' of 'Wet- en regelgeving'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

Deze cursus is onderdeel van een pakket voor apotheekhoudende huisartsen.

Mede door de vergaande technische mogelijkheden verdient privacy voortdurend onze aandacht. Er wordt bijvoorbeeld van alles geregistreerd via bewakingscamera’s, de ov-chipkaart, de mobiele telefoon, klantenkaarten van winkels et cetera. De media staan bol van allerlei (mogelijke) schendingen van onze privacy.

Ook privacy in de apotheek staat in de belangstelling. In patiënttevredenheidsonderzoeken is privacy een vast onderdeel. De ontwikkeling van de elektronische gegevensuitwisseling, zoals OZIS en LSP, heeft specifieke vraagstukken opgeleverd over de bescherming van de patiëntgegevens. De patiënt heeft recht op privacy, zowel ten aanzien van zijn gegevens als van de persoon zelf.

In deze cursus wordt het recht op bescherming van de persoonsgegevens (medicatiegegevens) besproken. In het eerste hoofdstuk wordt kort ingegaan op de wet- en regelgeving waarin het recht op privacy is vastgelegd. Daarna wordt een aantal wat minder alledaagse onderwerpen besproken waarmee de apotheek op het gebied van privacybescherming kan worden geconfronteerd. Ten slotte wordt ook kort aandacht besteed aan de privacy van de apotheekmedewerkers.

Na het volgen van deze cursus:

  • bent u op de hoogte van de inhoud van verschillende wettelijke bepalingen op het gebied van privacy in de apotheek.
  • bent u zich bewust van het recht op privacy van de patiënt en van de apotheekmedewerkers.
  • kunt u de inhoud van de wettelijke bepalingen vertalen naar praktijksituaties.
  • kunt u aan de hand van geschetste praktijksituaties de toepassing van de verschillende wettelijke bepalingen eigen maken en probleemoplossend werken.
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!