MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 2 uur
organisatie
CME-Online / E-WISE Nederland
kosten
basistarief
€ 1495
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek
categorie(ën):
Farmacologie, Kindergeneeskunde
ICPC:
A
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
2
punten
abonnement
e
learning
CME-Online - Kinderdoseringen (apotheekhoudende huisarts)
Accreditatie Periode: 31-05-2015 t/m 31-05-2017
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Farmacologie' of 'Kindergeneeskunde'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

Deze cursus is onderdeel van een pakket voor apotheekhoudende huisartsen.

Net als volwassen patiënten, gebruiken zieke kinderen ook geneesmiddelen. Het onderzoek naar effectiviteit, doseringen en bijwerkingen van farmacotherapie bij kinderen is de laatste jaren toegenomen, mede door wetgeving vanuit de registratie-autoriteiten.

Dit is belangrijk omdat op het gebied van farmacokinetiek en farmacodynamiek grote verschillen zijn tussen zowel kinderen en volwassenen als tussen pasgeborenen en kleine kinderen.
Nog steeds worden echter aan (jonge) kinderen geneesmiddelen toegediend die niet of nauwelijks bij kinderen in deze leeftijdscategorie zijn onderzocht. In de praktijk gaat het hierbij om zogenaamd 'off-label' en 'unlicensed' geneesmiddelgebruik.

Kinderen zijn geen kleine volwassenen. Toch werd bij het vaststellen van kinderdoseringen lange tijd uitgegaan van de dosering voor volwassenen. Vooral bij oudere medicaties ontbreken specifieke kinderdoseringen. Het ‘vertalen’ van doseringen, zonder deugdelijk onderzoek, kan leiden tot te hoge of te lage dosering.

Het uitvoeren van geneesmiddelonderzoek bij kinderen is complex door de heterogeniteit van deze leeftijdsgroep en de medisch-ethische aspecten rondom het uitvoeren van onderzoek bij wilsonbekwamen, zoals jonge kinderen.
Daarnaast kunnen resultaten uit de ene leeftijdsgroep (bv. adolescenten) niet zonder meer worden geëxtrapoleerd naar een andere leeftijdsgroep (bv. zuigelingen).

Een door registratie-autoriteiten (EMA) gehanteerde indeling op grond van de biologische ontwikkeling is:

  • prematuur geboren neonaat
  • aterme neonaat (0–30 dagen)
  • zuigeling (30 dagen–2 jaar)
  • kind (2–12 jaar)
  • adolescent (12–18 jaar)
    NB De FDA hanteert als bovengrens 16 jaar.

Door voortschrijdend inzicht over de werking van geneesmiddelen bij kinderen, zijn maatregelen getroffen om meer informatie beschikbaar te krijgen over kinderdoseringen.

Inmiddels zijn Europese en Amerikaanse richtlijnen ontwikkeld voor het verrichten van klinisch geneesmiddelonderzoek bij kinderen in relatie tot de registratie van een geneesmiddel.
In Europa is een Paediatric Committee door de EMA ingesteld en in Nederland is het Nationaal Kenniscentrum Farmacotherapie bij Kinderen (NKFK) opgericht, dat zich vooral richt op de verbetering van de informatievoorziening met betrekking tot geneesmiddelen bij kinderen. Gegevens over gebruik bij kinderen moeten beschikbaar zijn bij of vlak na de registratie van nieuwe geneesmiddelen. Tevens kunnen bij sommige bestaande middelen, waarvan het octrooi nog geldig is, klinische onderzoeken bij kinderen worden verlangd.

Essentieel is ook het melden van bijwerkingen van geneesmiddelen bij kinderen, ook al zijn deze bijwerkingen bij volwassenen al bekend. Kinderen hebben een duidelijk ander patroon van bijwerkingen en laten soms zeer ernstige bijwerkingen zien. Langetermijnvervolgstudies zijn belangrijk bij het doen van geneesmiddelonderzoek bij kinderen, om ook effecten op groei en ontwikkeling in kaart te krijgen.

Eén van de belangrijkste facetten bij toepassing van geneesmiddelen bij kinderen is (het bepalen van) de juiste dosering. Dit is echter niet altijd een eenvoudige opdracht.

In deze cursus zullen we aan de hand van een aantal factoren zoals de farmacokinetiek van een geneesmiddel en de farmacodynamiek ingaan op de achtergronden van het bepalen van doseringen bij kinderen. Ook gaan we in op geschikte toedieningsvormen en -wegen bij kinderen. Therapietrouw is een belangrijke factor bij het toedienen van geneesmiddelen aan kinderen en komt uiteraard ook aan bod.

Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!