MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. A uur
organisatie
CME-Online / E-WISE Nederland
kosten
basistarief
€ 599
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek
categorie(ën):
Zwangerschap & verloskunde
onderwerp(en):
Anticonceptie
ICPC:
W
sponsoring
Deze nascholing wordt niet gesponsord.
accreditatie
accreditatie
A
punten
abonnement
e
learning
CME-Online - Hormonale anticonceptie

Onder anticonceptie worden alle middelen en methoden verstaan die het doel hebben bevruchting van een eicel of innesteling van een bevruchte eicel te voorkomen. In deze cursus worden alleen de hormonale anticonceptiemiddelen behandeld. De niet-hormonale middelen worden in de cursus 'Niet-hormonale anticonceptie' behandeld.

Het aanbod van anticonceptiemiddelen is de laatste jaren flink uitgebreid en over de bestaande methoden is meer informatie beschikbaar gekomen.
Het NHG heeft in 2011 de Standaard 'Hormonale anticonceptie' vernieuwd.

In deze nascholingscursus worden alle hormonale anticonceptiemethoden besproken (intra-uteriene hormonale anticonceptie, vaginale anticonceptiering, anticonceptiepleister, orale combinatiepreparaten, middelen met progestagenen en postcoïtale anticonceptie), waarbij vooral veel aandacht is voor relatief nieuwe middelen en nieuwe inzichten bij al langer bestaande middelen. Ook hormonale postcoïtale methoden worden in deze cursus behandeld. De middelen worden qua betrouwbaarheid tegen elkaar afgewogen en bijzondere patiënten worden door middel van casussen aan u gepresenteerd.

Na afloop van deze cursus:

  • kent u de diverse hormonale vormen van orale hormonale anticonceptie.
  • kent u de diverse hormonale vormen van niet-orale hormonale anticonceptie.
  • kent u bijwerkingen, interacties en contra-indicaties voor gebruik.

Met deze kennis bent u in staat om gerichte adviezen en voorlichting te geven aan patiënten die anticonceptie overwegen of al gebruiken. U weet wanneer welk middel of welke methode de voorkeur heeft.

Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!