E-learning
2
Ouderen- geneeskunde
€ 599,-
Commercieel
 
CME-Online / E-WISE Nederland
CME-Online - Amyotrofische laterale sclerose
Accreditatie Periode: 21-04-2016 t/m 21-04-2018
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Ouderengeneeskunde'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

Er zijn vele neurologische ziektebeelden met een chronisch en degeneratief karakter, zoals Morbus Parkinson, Multiple Sclerose en de ziekte van Huntington. Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) hoort ook in dit rijtje thuis. Een specialist ouderengeneeskunde (SO) komt beslist met deze invaliderende ziektebeelden in aanraking. De klinische presentatie van deze ziekten verschilt en dit geldt in zekere zin ook binnen een en hetzelfde ziektebeeld: de ene ALS-patiënt is anders dan de andere.

De vaardigheid om ten opzichte van deze problematiek een helder behandel- en begeleidingstraject te regisseren is een must. De SO zal zelden de diagnose ALS stellen. Meestal is deze diagnose al gesteld wanneer afnemende zelfredzaamheid een opname in het verpleeghuis noodzakelijk maakt. Maar de SO kan, bijvoorbeeld extramuraal als consulent voor de huisarts, ook in een vroeg stadium betrokken zijn bij een ALS-patiënt. Het tempo waarin problemen en de beslismomenten elkaar opvolgen kan de patiënt, de familie en het zorgteam overvallen en kan leiden tot complicaties in de onderlinge afstemming. De problematiek waar een ALS-patiënt uiteindelijk mee te maken krijgt is indrukwekkend: totale verlamming, totale afhankelijkheid, slikproblemen, ademhalingsproblemen, communicatiebeperking, angst om te stikken. Veel ALS-patiënten zijn relatief jong. Een partner, jonge kinderen, het gevoel plots uit het volle leven te zijn weggerukt: allemaal factoren die de verwerking/acceptatie zeer moeilijk maken en die een grote impact hebben, ook op het zorg- en behandelteam. Van de SO wordt verwacht dat deze oog en oor heeft voor deze complexe zorgvragen vanuit een gedegen kennis van dit ziektebeeld.

Na het doorlopen van deze cursus:

 • hebt u kennis van de kenmerkende symptomen die voorkomen bij ALS
 • kunt u inschatten op welke wijze deze symptomen belastend zijn voor de patiënt
 • kunt u een rationeel beleid voeren inzake symptoomverlichting
 • kunt u de patiënt, diens naasten en de overige teamleden op een juiste wijze informeren over het beloop van ALS en de mogelijkheden van symptoomverlichting, met name ook waar het gaat om de laatste ziektefase van ALS
 • hebt u weet van de valkuilen die de zorg voor een ALS-patiënt met zich mee kunnen brengen

Inhoudsopgave

 • Introductiecasus
 • Inleiding
 • Epidemiologie
 • Etiologie
 • Diagnose en verschijnselen
 • Aanvullend onderzoek
 • Behandeling van de ziekte
 • Behandeling van een aantal belangrijke symptomen
 • Beleving van binnenuit
 • De allerlaatste fase
 • Beëindiging neuskapbeademing
 • Hulp van derden/nuttige websites
 • Terug naar de casus van het begin
 • Literatuur
Overige Informatie
Deze cursus maakt deel uit van het CME-Online cursuspakket voor huisartsen, waarvoor een abonnee 599 euro per jaar betaalt.
Abonnement
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!