MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 2 uur
organisatie
MedischContact/KNMG
kosten
basistarief
Gratis
informatie
gebied:
Somatiek
categorie(ën):
Neurologie
ICPC:
A
sponsoring
Roche, Nederlandse Vereniging voor Neurologie
accreditatie
accreditatie
2
punten
abonnement
e
learning
{*} MC.tv - Ziekte van Parkinson
Accreditatie Periode: 24-1-2014 t/m 1-1-2019
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Neurologie'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

De ziekte van Parkinson (ZvP) is een veel voorkomende aandoening (tussen de 30 en 60 duizend patiënten) Met de vergrijzing het aantal patiënten met de ZvP de komende jaren fors toenemen. De ZvP is daarnaast ook een complexe en voor veel patiënten een bijzonder invaliderende aandoening.

Een zorgvuldige diagnostiek en een goede behandeling zijn essentieel voor deze chronischprogressieve aandoening, niet alleen voor de patiënt zelf, maar ook voor diens direct betrokkenen. Deze diagnostiek en behandeling worden momenteel geleverd door een breed scala aan zorgverleners, in zowel de eerste, tweede als derde lijn. Richtlijnen kunnen daarbij sturing geven aan het diagnostisch en therapeutisch proces. Omdat de ZvP een uitermate complexe aandoening is waarbij veel verschillende disciplines betrokken zijn was veel behoefte aan een multidisciplinaire richtlijn, die als overkoepelende ‘paraplu’ kon fungeren voor de afzonderlijke richtlijnen. Bovendien was het noodzakelijk om te komen tot een beschrijving van het complexe transmurale netwerk rondom patiënten met de ZvP, inclusief een voorstel voor samenwerkingsafspraken en aanbevelingen voor de organisatie van zorg.

Een dergelijke richtlijn is op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie tot stand gekomen. Deze nascholing gaat over de belangrijkste onderdelen uit de richtlijn. De nascholing bestaat uit twee modules. Deel 1 heeft de vorm van een live interactief debat met als hoofddoel zorgverleners bewust te maken van het bestaan van de richtlijn en bekend te maken met de inhoud van de multidisciplinaire richtlijn ‘Ziekte van Parkinson’ op hoofdlijnen. Presentator Ben Crul, hoofdredacteur van Medisch Contact gaat hiervoor in debat inhoudelijk deskundigen van binnen en buiten de richtlijncommissie. Deel 2 gaat meer in detail in op de inhoud van de richtlijn. Centraal hierin staat een verfilmde casus De casus is opgesteld in samenwerking met deskundigen. Aan de casus werken naast acteurs ook professionals uit de gezondheidszorg mee. De e-learning is inzetbaar als voorbereiding op hun werk in de praktijk.

Deze nascholingsmodule is bedoeld voor alle (aankomend) artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners die te maken kunnen krijgen met patiënten die zijn behandeld vanwege kanker. Patiënten en andere geïnteresseerden zijn welkom de module te volgen.

Na het doornemen van deze module:

De zorgverlener:

 • weet dat er in Nederland tussen de 33 en 61 duizend patiënten zijn met de Ziekte van Parkinson of parkinsonisme.
 • weet dat de ziekte van Parkinson een chronisch progressieve aandoening is.
 • weet dat de diagnose klinisch wordt gesteld aan de hand van de UK Parkinson's Disease Society Brain Bank Criteria.
 • kent de waarde van aanvullende diagnostiek.
 • weet dat patiënten ten minste elke 6-12 maanden door een specialist met expertise op het gebied van de ZVP wordt gezien.
 • weet dat voor een deel van de patiënten diepe hersen stimulatie een behandelingsoptie is.
 • weet dat Parkinson veel meer is dan een bewegingsstoornis.
 • weet dat mentale stoornissen veelvuldig voorkomen bij de ZVP.
 • weet dat seksuele problematiek veel voorkomt bij de ZVP.
 • kent de meerwaarde van paramedici bij de behandeling van de ZVP.
 • weet dat er veel zorgverleners betrokken zijn bij de behandeling van de ziekte van Parkinson.
 • kent het model voor de organisatie van netwerkzorg.
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!