MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 2 uur
organisatie
MedischContact/KNMG
kosten
basistarief
Gratis
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek, GGZ/Psychiatrie
categorie(ën):
Algemeen & overig
ICPC:
A
sponsoring
Menzis, Elsevier Gezondheidszorg, Roche, ZonMw
accreditatie
accreditatie
2
punten
abonnement
e
learning
{*} MC.tv - Somatoforme klachten en stoornissen
Accreditatie Periode: 24-1-2014 t/m 1-1-2019
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Algemeen & overig'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

De bekendheid van behandelingsmogelijkheden voor Somatisch onvoldoende verklaarde klachten (SOLK) is onvoldoende bekend bij zorgverleners. Disseminatie van de nieuwe multidisciplinaire richtlijn SOLK kan hierin veel betekenen.

Dit project heeft tot doel de kennis van artsen en verpleegkundigen over palliatieve sedatie te verhogen middels een multimediastrategie met webttelevisie, online-nascholing, E-interviews, een online dossier en publicaties in gevestigde vakbladen. De WebTV uitzending heeft de vorm van een live interactief debat met als hoofddoel zorgverleners bewust te maken van het bestaan van de richtlijn en bekend te maken met de inhoud van de ‘KNMG richtlijn palliatieve sedatie 2009’’ op hoofdlijnen. Presentator Ben Crul, hoofdredacteur van Medisch Contact gaat hiervoor in debat met richtlijnvoorzitter Prof. Jan Swinkels en vier andere deskundigen. De E-learning gaat meer in detail in op de inhoud van de richtlijn. Centraal hierin staat een verfilmde casus met een patiënt met SOLK.
Om de richtlijn meer bekendheid te geven, wordt er ook gepubliceerd over het onderwerp in vaktijdschriften (o.a Medisch Contact).

Na het volgen van de nascholing bezitten artsen adequate kennis over SOLK.

De arts:

  1. kent de definities van SOLK en somatoforme stoornissen. Kent het diagnostisch stappenplan bij SOLK en somatoforme stoornissen voor de eerste en tweede lijnen de rol van de diagnostiek bij bedrijfsarts.
  2. kn een risicoprofiel van de patiënt opstellen.
  3. weet welke zorg nodig is voor patiënten met verschillende risicoprofielen.
  4. weet aan welke voorwaarden de zorgverleners, het zorgcircuit, en de zorgstrategie moeten voldoen opdat er een klinisch effectieve en kosteneffectieve aanpak wordt gerealiseerd.
  5. weet m.b.t. het zorgcircuit wat het effect van communicatie is.
  6. weet m.b.t. het zorgcircuit welke diagnostiek en behandeling in de eerste, tweede en derde lijn geboden wordt.
  7. weet m.b.t. de zorgstrategie wat zorg volgens stepped care is.
  8. weet wat de effectiviteit van universele, selectieve en geïndiceerde preventie is.
  9. weet wat de behandeling van eerste keus is voor de specifieke somatoforme syndromen chronische buikpijn bij vrouwen, dysmenorroe, prikkelbare darmsyndroom, duizeligheid en mondbranden.
  10. weet waar andere evidence based richtlijnen over SOLK te vinden zijn.
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!