MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 2 uur
organisatie
MedischContact/KNMG
kosten
basistarief
Gratis
informatie
gebied:
Somatiek
categorie(ën):
Longziekten
onderwerp(en):
COPD/Astma
ICPC:
A
sponsoring
Roche, CZ, ZonMW
accreditatie
accreditatie
2
punten
abonnement
e
learning
{*} MC.tv - COPD
Accreditatie Periode: 19-12-2013 t/m 1-1-2019
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Longziekten'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

De prevalentie van COPD wordt geschat op 2,4 procent bij mannen en 1,7 procent bij vrouwen (RIVM, 2003).

Er bestaan veel knelpunten bij de zorg voor mensen met COPD. Knelpunten op organisatorisch vlak hebben deels te maken met de veelal nog te strikte scheiding tussen de eerste en tweedelijnszorg.

Bij een chronische aandoening als COPD hebben patiënten dikwijls met zowel een specialist als hun huisarts te maken, naast mogelijke andere disciplines. Patiënten ervaren de samenwerking tussen de disciplines als onvoldoende. Diverse studies laten zien dat er knelpunten zijn in de organisatie van zorg, voortkomend uit gebrek aan continuïteit van zorg (‘versnippering’) door scheiding tussen 1e en 2e lijnszorg en de grote hoeveelheid disciplines dat is betrokken bij COPD-zorg. Daarbij wordt aangegeven dat er belemmeringen zijn met betrekking tot de toegankelijkheid en financiering van de COPD zorg. Ten aanzien van de inhoud van de zorg kan vastgesteld worden dat veel gezondheidsschade cq beperkingen voor de patiënt kunnen worden voorkomen door tijdige diagnostiek en adequate leefstijlinterventies, waarbij begeleiding bij het stoppen met roken de meest relevante en effectieve interventie is.

De noodzaak om te investeren in een verbetering van de COPD zorg is groot. De verwachting is dat de druk op de zorg de komende jaren sterk zal toenemen. Factoren die hierbij een rol spelen zijn enerzijds maatschappelijk bepaald; de vergrijzing en de inhaalslag die vrouwen de laatste 25 jaar gemaakt hebben op het gebied van roken. Daarnaast spelen betere diagnostische mogelijkheden in de eerste lijn en een grotere bekendheid met initiële klachten een rol.

De multidisciplinaire Richtlijn Diagnostiek en behandeling van COPD is, als onderdeel van het ‘Levend kwaliteitssysteem COPD’, een document met aanbevelingen en handelingsinstructies, ter ondersteuning van de dagelijkse praktijkvoering van de diverse zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor mensen met COPD. Het doel van de ontwikkeling van deze richtlijn is te komen tot verbetering van (organisatie van) ketenzorg voor mensen met COPD. De richtlijn berust op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek en aansluitende meningsvorming gericht op het expliciteren van goed medisch handelen. De richtlijn beschrijft wat in het algemeen de beste zorg is voor mensen met COPD, zowel medicamenteus als niet-medicamenteus en hoe dit in de praktijk vorm kan worden gegeven.

Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!