MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 3 uur
organisatie
CME-Online / E-WISE Nederland
kosten
basistarief
€ 599
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek
categorie(ën):
Ouderengeneeskunde, Cardiologie, Longziekten, Spoed Eisende Hulp
onderwerp(en):
AED/BLS/ALS/reanimatie
ICPC:
A, K, R
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
3
punten
abonnement
e
learning
CME-Online - Acute patiënt in verpleeghuissetting
Accreditatie Periode: 01-11-2017 t/m 31-10-2019

Spoedeisende patiënten vormen voor artsen in de verpleeghuissetting vaak een lastige doelgroep. Kennis en ervaring zijn meestal beperkt waardoor u zich als arts onzeker kunt voelen. In deze cursus maakt u kennis met een benaderingsconcept, de ABCDE-systematiek. Hiermee kunt u de spoedeisende patiënt snel en doelgericht in kaart brengen en levensbedreigende situaties tijdig onderkennen en behandelen.

De ABCDE-thema’s zijn de ‘kapstok’ om de acute patiënt te benaderen en te behandelen. Deze methode bestaat uit een primary assessment die gericht is op het snel herkennen en direct behandelen van vitale functiestoornissen en een secondary assessment waarbij een gerichte (hetero)anamnese en een algemeen lichamelijk onderzoek plaatsvindt. Uiteindelijk wordt een (differentiaal)diagnose en behandelplan opgesteld.

Indien nodig volgt er steeds tussendoor een herbeoordeling van de klinische situatie (reassessment). Ten slotte volgt dan de definitieve zorg waarbij wordt overwogen of opname in een ziekenhuis geïndiceerd en/of noodzakelijk is. Het medisch beleid bij de patiënt (zoals besluitvorming over reanimatie) zal steeds leidinggevend zijn, maar de ABCDE-systematiek blijft in eerste instantie uitgangspunt van handelen.Na het volgen van deze cursus:

 • kent u de theorie omtrent systematische benadering van de acute verpleeghuispatiënt
 • kunt u de mate van urgentie bij de acute verpleeghuispatiënt bepalen
 • kunt u systematisch prioriteiten stellen in diagnostisch en therapeutisch handelen bij de acute verpleeghuispatiënt
 • kunt u benoemen welke middelen in een spoedtas aanwezig dienen te zijn
 • weet u hoe u een adequate mondelinge en/of schriftelijke overdracht verricht

Inhoudsopgave

 • Module
 • Inleiding
 • Anticiperende besluitvorming over reanimatie bij kwetsbare ouderen
 • Stroomdiagram anticiperende besluitvorming over reanimatie
 • De ABCDE-systematiek
  • Primary assessment volgens ABCDE
 • AIRWAY
  • Goede positie slachtoffer
  • Manuele methoden om de luchtweg vrij te maken
  • Verdenking nekwervelletsel
  • Instrumentele methoden om de luchtweg vrij te maken
 • BREATHING
  • Zuurstoftoediening in acute situaties binnen de verpleeghuissetting
  • Beademen met mondmasker
  • Onderdelen van zuurstofopslag- en transportsystemen
 • CIRCULATION
  • Basale reanimatie voor volwassenen
  • De Automatische Externe Defibrillator (AED)
 • DISABILITIES
  • Glasgow Coma Scale (GCS)
  • AVPU-score
 • ENVIRONMENT/EXPOSUREGeraadpleegde literatuur en websites
  • Thermisch letsel/brandwonden
  • Secondary assessment
  • Spoedverwijzing en overdracht
  • De spoedkoffer of artsentas
  • Materialen voor de visite(spoed)tas in de verpleeghuissetting
 • Eindtoets
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!