MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 2 uur
organisatie
CME-Online / E-WISE Nederland
kosten
basistarief
€ 1495
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek
categorie(ën):
Farmacologie, GGZ & psychiatrie, Neurologie
onderwerp(en):
Alzheimer/Dementie
ICPC:
A, P
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
2
punten
abonnement
e
learning
CME-Online - Dementie - medicatie bij (neuro)psychiatrische en cognitieve stoornissen (apotheekhoudende huisarts)
Accreditatie Periode: 31-08-2017 t/m 31-08-2018
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Farmacologie', 'GGZ & psychiatrie' of 'Neurologie'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

In deze cursus wordt eerst ingegaan op de farmacokinetiek en farmacodynamiek op oudere leeftijd. Vervolgens komt de medicamenteuze behandeling van verschillende symptomen van dementie aan bod.

De medicamenteuze behandeling van dementie richt zich enerzijds op beïnvloeding van angst, depressie, wanen, hallucinaties en probleemgedrag (samengevat onder de noemer (neuro)psychiatrische symptomen). In dit kader is er tevens aandacht voor het serotonerg delier, serotonerg syndroom en het maligne antipsychoticasyndroom (voorheen maligne neurolepticumsyndroom genoemd).

Ter verbetering van de cognitieve stoornissen en hun gevolgen bij de dementie past men de acetylcholinesteraseremmers (ook cholinesteraseremmers genoemd) rivastigmine en galantamine alsmede de N-methyl-D-aspartaatantagonist memantine toe.

Tot slot worden nieuwe therapeutische ontwikkelingen bij dementie belicht.

Na het volgen van deze cursus:

  • kent u de farmacokinetische en farmacodynamische veranderingen op oudere leeftijd.
  • kent u de meest voorkomende bijwerkingen van de verschillende soorten psychofarmaca.
  • kunt u de symptomen herkennen en benoemen van het anticholinerg delier, het serotonerg syndroom, het maligne antipsychoticasyndroom en de tardieve dyskinesie.
  • bent u op de hoogte van angst, depressie, wanen, hallucinaties en probleemgedrag bij dementie en kunt hiervoor zo nodig de toepassing van psychofarmaca adviseren.
  • kent u de middelen die worden toegepast tegen de symptomen van dementie en het behandelprotocol acetylcholinesteraseremmers.
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!