MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 2 uur
organisatie
CME-Online / E-WISE Nederland
kosten
basistarief
€ 1495
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek
categorie(ën):
Farmacologie, Gastro-enterologie, Ouderengeneeskunde
ICPC:
D
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
2
punten
abonnement
e
learning
CME-Online - Misselijkheid en braken in de terminale fase (apotheekhoudende huisarts)
Accreditatie Periode: 31-08-2017 t/m 31-08-2018
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Farmacologie', 'Gastro-enterologie' of 'Ouderengeneeskunde'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

Als openbaar apotheker levert u niet alleen medicijnen af ter bestrijding van misselijkheid en braken, maar kunt u in sommige gevallen ook klachten vóór zijn. U kunt adequaat reageren bij mogelijke interacties of overdoseringen, indien u op de hoogte bent van de laatste inzichten in de preventie en behandeling van misselijkheid en braken.

Jaarlijks overlijden in Nederland ongeveer 135.000 personen. De doodsoorzaken zijn divers. Relatief veel kankerpatiënten overlijden thuis.
De laatste maanden tot weken van hun leven zal in veel gevallen de hulpvraag toenemen en dus ook de mate waarin de patiënt, diens familie, de huisarts of de thuiszorg een beroep doen op u als algemeen apotheker.

U kunt op praktische wijze de terminale patiënt en diens familie van dienst zijn door de benodigde medicatie thuis te bezorgen. Een naderend overlijden van een naaste heeft zowel fysiek als psychisch een enorme impact. De gang naar een apotheek en het eventuele wachten op de medicatie kunnen dan ongewenst zijn.

Als de familieleden wel zelf naar de apotheek komen, behoeft het geen betoog dat zij wat extra persoonlijke aandacht meestal zullen waarderen: u kunt ze met voorrang behandelen, vragen hoe het gaat, of anderszins blijk geven van uw medeleven en meedenken met praktische problemen (bijvoorbeeld: ‘Is het handig om onderleggers in huis te nemen?’).

Deze ondersteuning kunt u vanzelfsprekend pas geven als u op de hoogte bent van de situatie. Dit is niet automatisch het geval. Goede afspraken met uw huisartsen en alertheid bij uzelf en uw medewerkers bij de receptafhandeling en in contacten aan de balie vergroten de kans dat u op de hoogte raakt van een naderend levenseinde.

Deze cursus hanteert de landelijke consensus-based richtlijn Misselijkheid en braken uit 2014.

De cursus gaat in op de rol die de apotheek kan spelen in de behandeling van de bijzondere patiëntengroep van terminale patiënten.

Na het volgen van deze cursus:

  • kent u de routes die het braakcentrum kunnen prikkelen, welke neurotransmitter daarbij betrokken zijn en wat de farmacologische aangrijpingspunten zijn.
  • kent u de verschillende stappen binnen het stappenplan van oncoline/pallialine.
  • kunt u de huisarts adviseren over opioïdenrotatie en equi-analgetische doses opioïden.
  • weet u hoe u, i.s.m. de huisarts en thuiszorg, een belangrijke rol kunt spelen in de begeleiding van terminale patiënten die misselijk zijn en braken.
  • kent u alle medicamenteuze toepassingen in dit stadium.
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!