E-learning
2
Longziekten
Gratis
Commercieel
 
Springer Media (BSL & Springer Healthcare)
WebTV - De rol van ICS bij de behandeling van COPD
Accreditatie Periode: 20-4-2017 t/m 19-4-2019

Het gebruik van inhalatiecorticosteroïden (ICS) bij de behandeling van COPD staat ter discussie. Anders dan bij astma vormen ICS bij COPD namelijk niet de hoeksteen van de medicamenteuze behandeling en adviseert de meest recente 'NHG-standaard COPD' om ICS alleen voor te schrijven bij een kleine groep patiënten met COPD. Toch worden ICS, vaak wel in combinatie met een langwerkende luchtwegverwijder, nog bij heel veel patiënten met COPD voorgeschreven. Ook in de huisartsenpraktijk.

Welke patiënten met COPD hebben nu echt baat bij behandeling met ICS en wat doen we met die patiënten die mogelijk ten onrechte een ICS krijgen? Deze en andere vragen over de behandeling van COPD met ICS in de dagelijkse praktijk komen aan bod tijdens deze interactieve web-tv uitzending. Een longarts en huisarts bespreken deze vragen aan de hand van de meest recente inzichten en leggen uit wat dat voor uw patiënten betekent.

Overige Informatie
Geen extra informatie.
Abonnement
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!