E-learning
1
Algemeen & overig & meer
-
Commercieel
 
Parnassia Groep
Analgetica - Interventies bij analgetica gebruik GGZ-patiënten
Accreditatie Periode: 4-5-2017 t/m 3-5-2019

Deze e-module geeft je basiskennis over analgetica, maar vooral ook handvatten over hoe om te gaan met een patiënt die analgetica slikt. Wat vraag je wel of niet? En wat doe je bij een vermoeden van verslaving?

Na het volgen van de online cursus kan de cursist:

  • interacties herkennen tussen de meest gebruikte analgetica.[91] [MP2] 
  • koppelingen herkennen tussen het gebruik van analgetica en psychische klachten.
  • benoemen met wie je op welk moment contact opneemt, als het gaat om analgetica.
  • benoemen welke stappen je moet nemen wanneer je merkt dat iets niet klopt rond het analgetica gebruik van de patiënt.
  • benoemen hoe je een patiënt motiveert om een bepaalde keuze omtrent analgetica te maken.

Na het volgen van de e-module is de cursist zich bewust over het belang van:

  • kennis over analgetica.
  • het handelen rondom analgetica.

Na het doorlopen van alle onderdelen kan de cursist de eindtoets maken. De eindtoets bestaat uit 20 multiple choice vragen met 2-4 antwoordopties per vraag. De vragen zijn willekeurig samengesteld uit een voorraad van 28 vragen. De vragen toetsen zowel begrip als inzicht in toepassing van het geleerde. Alle vragen zijn voorzien van feedback die de deelnemer na afloop kan inzien. De toets moet minimaal met het eindcijfer 8 worden behaald. (De eindtoets kan meerdere keren worden gemaakt, waarbij steeds het ‘hoogste’ cijfer blijft staan.)

Overige Informatie
Kosten onbekend - Gratis voor medewerkers van de Parnassia groep. Voor externen: kosten op aanvraag.
Abonnement
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!