MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 2 uur
organisatie
AccreDidact BV
kosten
basistarief
€ 49,60
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek
categorie(ën):
Tand- en mondheelkunde
ICPC:
A
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
2
punten
abonnement
e
learning
{*} AccreDidact Huisarts 17/01 - Mondzorg
Accreditatie Periode: 24-02-2017 t/m 24-02-2019
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Tand- en mondheelkunde'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

In het maatschappelijk verkeer wordt mondgezondheid vrijwel altijd geassocieerd met de tanden en de kiezen. Mondgezondheid behelst echter meer. Het deel van het lichaam dat bepalend is voor de mondgezondheid strekt zich uit over een groter gebied dan alleen de mond. Dit geheel wordt het orofaciale systeem genoemd.

Deze nascholing geeft informatie over de belangrijkste aspecten van mondgezondheid, gaat erover hoe een huisarts mondongezondheid kan herkennen, over wat een huisarts kan en/of moet doen en over de mogelijkheden tot doelmatige samenwerking met een tandarts of een lid van het mondzorgteam van een tandarts. Tevens maakt de nascholing duidelijk hoe de mond(on)gezondheid kan inwerken op de algemene gezondheid en het welbevinden en andersom.

Na afloop van deze nascholing kunt u:

  • beschrijven wat wordt verstaan onder mond(on)gezondheid en onder (de anatomische onderdelen van) het orofaciale systeem.
  • onderscheid maken tussen temporaire dentitie, wisseldentitie en blijvende dentitie.
  • een eenvoudige beschrijving geven van de anatomie en de functie van de verschillende typen gebitselementen, van de gingiva en van het parodontale ligament.
  • aangeven hoe de ontwikkeling, de eruptie en de wisseling van gebitselementen verlopen, in welk stadium van de totale lichamelijke ontwikkeling die plaatsvinden en welke stoornissen daarin kunnen optreden.
  • belangrijke interacties met betrekking tot oorzaken en gevolgen tussen enerzijds mondgezondheid en anderzijds algemene gezondheid en welbevinden aangeven.
  • begrijpen welke oorzaken en gevolgen aan de orde zijn bij cariës, gingivitis, parodontitis, gebitsslijtage, orthodontische afwijkingen en (langdurige) tandeloosheid en aangeven welke parodontale, restauratieve en prothetische behandelingen tandartsen kunnen uitvoeren.
  • gebitsletsels herkennen en op de juiste wijze optreden om de gevolgen van gebitsletsels te minimaliseren.
  • enkele belangrijke aspecten van mondongezondheid herkennen en doelmatig samenwerken met een tandarts en/of een lid van het mondzorgteam van een tandarts.
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!