MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 1 uur
organisatie
CME-Online / E-WISE Nederland
kosten
basistarief
€ 599
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek
categorie(ën):
Samenwerking, Ouderengeneeskunde, GGZ & psychiatrie
ICPC:
A, Z
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
1
punten
abonnement
e
learning
CME-Online - Consultatie in de eerste lijn
Accreditatie Periode: 10-01-2017 t/m 10-01-2019
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Samenwerking', 'Ouderengeneeskunde' of 'GGZ & psychiatrie'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

Ouderen met complexe zorgvragen blijven langer thuis wonen. Minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn* geven aan dat de zorg in de eerste lijn voor deze doelgroep verstevigd moet worden. Zij vergroten daarom de mogelijkheden voor specialisten ouderengeneeskunde om buiten het verpleeghuis hun vak uit te oefenen.

In deze cursus komen die verruimde mogelijkheden naar voren. Bovendien blijkt dat het werken buiten de muren van het verpleeg/verzorgingshuis echt iets anders vraagt van de specialist ouderengeneeskunde. Het is niet zomaar het intramuraal werken naar extramuraal verplaatsen. Met behulp van casuïstiek wordt dit toegelicht.

De zorg voor ouderen met complexe problematiek vraagt om proactieve samenhangende zorg.** Hoe kom je tot samenwerken in de eerste lijn, welke mogelijkheden zijn er en hoe kun je dat aanpakken? Vervolgens is het belangrijk te weten hoe de financieringsmogelijkheden zijn. Wat is de toekomstverwachting voor de financiering van de specialist ouderengeneeskunde?

Na het volgen van deze cursus:

  • kunt u de verschillen opnoemen tussen het werken binnen en buiten het verpleeghuis.
  • kunt u beschrijven hoe u tot samenwerken kunt komen in de eerste lijn.
  • weet u welke financieringsmogelijkheden er zijn voor de specialist ouderengeneeskunde in de eerste lijn.
  • kunt u de informatie gebruiken om consultatie in de eerste lijn in eigen omgeving vorm te gaan geven.

Deze cursus bestaat uit een module en een eindtoets.

*verwijst naar kamerbrief 8 juli jl.

**o.a. visiedocument Laego, boek Protocollaire ouderenzorg e.a.

Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!