E-learning
2
Cardiologie & meer
Gratis
Commercieel
 
Springer Media (BSL & Springer Healthcare)
WebTV - Hypertensiezorg in Nederland, van goed naar beter
Accreditatie Periode: 19-12-2016 t/m 18-12-2018

Recente studies laten zien dat de bloeddrukcontrole in verschillende landen, waaronder Nederland, vaak nog niet optimaal is. De behandeling van hypertensie kan soms lastig zijn. Lukt het u bij uw patiënten goed om de bloeddrukstreefwaarden te halen en de patiënt gemotiveerd te houden aanpassingen in leefstijl en het gebruik van medicatie te blijven volhouden?

In deze online nascholing wordt tijdens een interactieve discussie toelichting gegeven over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de diagnostiek en behandeling van hypertensie. Met praktische handvatten kunt u morgen aan de slag om uw hypertensie patiënt nog beter onder controle te krijgen. Ook zal er stilgestaan worden bij de zeer recente uitkomsten van de SPRINT-studie, waarbij gekeken is naar nieuwe bloeddrukstreefwaarden.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • Jonge & oude patiënten.
  • Therapie resistente patiënten.
  • Meten van de bloeddruk.
  • Bloeddruk streefwaarden.
  • Bloeddruk behandeling.
  • Wanneer verwijzen?
  • Therapietrouw.
  • iHealth & zelfregulatie.
Overige Informatie
Geen extra informatie.
Abonnement
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!