MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 2 uur
organisatie
AccreDidact BV
kosten
basistarief
€ 48,85
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek
categorie(ën):
Ouderengeneeskunde, GGZ & psychiatrie
ICPC:
A, P, Z
sponsoring
Deze nascholing wordt niet gesponsord.
accreditatie
accreditatie
2
punten
abonnement
e
learning
{*} AccreDidact Huisarts 16/08 - Zorg voor kwetsbare ouderen
Accreditatie Periode: 20-12-2016 t/m 20-12-2018
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Ouderengeneeskunde' of 'GGZ & psychiatrie'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

Demografische en maatschappelijke ontwikkelingen zorgen voor een sterke toename van het aantal kwetsbare ouderen in de eerste lijn. Inmiddels hebben verschuivingen plaatsgevonden in de financiering van zorg en is er bezuinigd. Er wordt een beroep gedaan op ‘eigen kracht’ en informele zorg.

De zorg vragende ouderen, hun mantelzorgers en de zorgaanbieders staan voor de uitdaging deze ontwikkelingen het hoofd te bieden op een manier waarbij de kwaliteit van zorg voor kwetsbare ouderen behouden blijft en waar mogelijk verbeterd wordt.

Bij ouderen met multimorbiditeit schiet een ziektegerichte, reactieve benadering tekort en wordt gestreefd naar een proactieve, integrale functionele benadering, waarbij de focus niet alleen ligt op medische problemen (ziekte en behandeling), maar juist ook op gezond gedrag en preventie. Uit het oogpunt van kwaliteit van leven worden sociale participatie, welzijn en wonen steeds belangrijker. De gedachte is dat de oudere hierbij zelf de prioriteiten bepaalt. Dit vraagt een herbezinning op de rol van de huisarts in de eerstelijns-ouderengeneeskunde.

Er zijn drie factoren die bepalend zijn voor de huidige situatie:

  1. vergrijzing
  2. bezuinigingen
  3. veranderende kenmerken van de ouderen

De veranderingen hebben grote consequenties voor de huisartsenpraktijk. De huisarts, de doktersassistent en de praktijkondersteuner hebben in toenemende mate te maken met kwetsbare ouderen in een complexe zorgsituatie met complexe zorgvragen. Om de zorg aan te laten sluiten bij de wensen en verwachtingen van de oudere zullen deze zorgvragen tijdig geïnventariseerd moeten worden. Daarnaast zal de huisarts zicht moeten hebben op de draagkracht van de patiënt, de mantelzorgers en het formele en informele netwerk. De toenemende complexiteit van zorg vraagt multidisciplinaire samenwerking, adequate verslaglegging en informatie-uitwisseling.

Algemeen leerdoel: na afronding van dit nascholingsprogramma bent u op de hoogte van de ontwikkelingen in de eerstelijn bij proactieve, wijkgerichte zorg voor de kwetsbare ouderen thuis of voor in het verzorgingshuis wonende ouderen, en de wijze waarop u daar als huisarts invulling aan kunt en wilt geven.

Dit leerdoel bereikt u na het afronden van dit programma doordat u:

  • op de hoogte bent van de ontwikkelingen in de zorg voor kwetsbare ouderen.
  • u zich bewust bent van de veranderingen die dit met zich meebrengt in uw praktijkorganisatie.
  • weet hoe u de zorg voor kwetsbare ouderen in uw praktijk wilt organiseren.
  • weet wat een proactieve aanpak in de zorg voor kwetsbare ouderen inhoudt.
  • kennis hebt over de geriatrische reuzen.
  • weet waar informatie te vinden is over en voor kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers.
  • weet wat uw rol kan zijn in de zorg voor kwetsbare ouderen en hun naasten.
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!