MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 2 uur
organisatie
AccreDidact BV
kosten
basistarief
€ 48,85
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek, GGZ/Psychiatrie
categorie(ën):
Ouderengeneeskunde, Neurologie, GGZ & psychiatrie
onderwerp(en):
Alzheimer/Dementie
ICPC:
A, N, P, Z
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
2
punten
abonnement
e
learning
{*} AccreDidact Huisarts 16/07 - Dementie
Accreditatie Periode: 01-12-2016 t/m 01-12-2018
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Ouderengeneeskunde', 'Neurologie' of 'GGZ & psychiatrie'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

In Nederland hebben ruim 250.000 mensen dementie. Van hen zijn 12.000 mensen jonger dan 65 jaar. De kans op dementie neemt sterk toe met de leeftijd: van 10 procent bij mensen boven de 65 jaar tot 40 procent bij mensen boven de 90 jaar. Dit betekent dat ongeveer 20 procent van de Nederlandse bevolking in de loop van zijn leven een vorm van dementie ontwikkelt. In 2050 zal het aantal mensen met dementie in Nederland naar schatting gestegen zijn naar meer dan een half miljoen. Cijfers van de afgelopen jaren laten echter zien dat de prevalentie en incidentie van dementie (het percentage bestaande en nieuwe gevallen in de populatie) stabiel zijn gebleven. Deze kentering wordt toegeschreven aan de betere primaire en secundaire preventie van hart- en vaatziekten. Cardiovasculaire risicofactoren en ziekten zijn geassocieerd met het vóórkomen van vasculaire dementie en de ziekte van Alzheimer. De verwachte toename van het aantal mensen met dementie heeft dan ook vooral te maken met de vergrijzing.

Dementie is een klinisch syndroom dat door verschillende aandoeningen veroorzaakt kan worden. Het syndroom wordt gekenmerkt door cognitieve stoornissen in meerdere domeinen (zoals geheugen, uitvoerende functies en handelingen), al dan niet in combinatie met stoornissen in gedrag of persoonlijkheid, bij een ongestoord bewustzijn. Pas als deze stoornissen tot beperkingen in het dagelijks leven leiden, wordt van dementie gesproken. De meeste aandoeningen die tot dementie leiden, hebben een geleidelijk begin, voorafgegaan door een periode van lichte cognitieve stoornissen (Mild Cognitive Impairment/MCI) die niet duidelijk interfereren met het dagelijks leven.

Bij patiënten boven de 65 jaar zijn de ziekte van Alzheimer en vasculaire dementie de meest voorkomende vormen van dementie. Daarnaast komt ook Lewybody dementie en dementie bij de ziekte van Parkinson voor. Hierbij zijn bewegingsstoornissen en rigiditeit additionele symptomen. Frontotemporale dementie komt vooral onder de 65 jaar voor. Hierbij staan gedragsproblemen meer op de voorgrond dan geheugenproblemen.

Na afronding van deze nascholing kunt u:

  • benoemen wat het verschil is tussen vergeetachtigheid passend bij de leeftijd en dementie.
  • dementie beter herkennen en een diagnose stellen bij afwezigheid van bijzondere symptomen.
  • de uitslag van de MMSE en ander aanvullend onderzoek op waarde schatten.
  • verschillende oorzaken van dementie benoemen.
  • de diagnose dementie in een slechtnieuwsgesprek aan de patiënt en de mantelzorger meedelen.
  • de patiënt adequaat verwijzen in geval van twijfel over de diagnose of bij bijzondere vormen van dementie.
  • een zorgbehandelplan opstellen voor en met patiënt en mantelzorger.
  • de waarde van medicamenteuze behandeling bij dementie inschatten.
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!