E-learning
2
Algemeen & overig
€ 48,85
Commercieel
 
AccreDidact BV
AccreDidact 16/06 - Lage Rugklachten
Accreditatie Periode: 25-10-2016 t/m 25-10-2018

Lage rugklachten zijn een veelvoorkomende aandoening. Ongeveer 60 tot 90 procent van de westerse bevolking heeft hier tenminste eenmaal in zijn leven last van. Als huisarts krijgt u hier bijna dagelijks mee te maken.

De klachten van de rug kunnen worden ingedeeld in twee grote groepen:

  • aspecifieke lage rugklachten.
  • specifieke lage rugklachten.

Bij lage rugklachten is in 90 tot 95 procent van de gevallen geen specifieke lichamelijke oorzaak aanwijsbaar. Toch is het van groot belang dat u in de anamnese van lage rugklachten de specifieke of andere ernstige onderliggende aandoeningen snel en correct kunt filteren. Daarom zal er in deze nascholing ruim aandacht zijn voor de anamnese: welke vragen stelt u en waarom? Daarnaast komen het lichamelijk onderzoek, de behandeling en adviezen uitgebreid aan bod.

Leerdoel: Na afronding van deze nascholing bent u goed op de hoogte van rugklachten, weet u welke verschillende symptomen en oorzaken er zijn en welke behandelingen en adviezen u de patiënten kunt geven. Ook zult u alerter zijn op het vóórkomen van chroniciteit van lagerugpijn. Verder zult u naast de NHG-Standaard Aspecifieke lagerugpijn ook de richtlijn van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) rondom lagerugpijn leren kennen.

Dit leerdoel bereikt u na het afronden van deze nascholing doordat u:

  • kennis van de anatomie van de rug hebt opgefrist.
  • het verschil kent tussen aspecifieke en specifieke rugklachten.
  • kennis van de symptomatologie en van de oorzaken van rugklachten hebt opgefrist.
  • de alarmsymptomen in de anamnese leert herkennen en daar op de juiste manier naar kunt handelen.
  • in staat bent goede adviezen te geven, zowel medicamenteus als niet-medicamenteus.
  • kennis hebt genomen van de Start Back Tool (SBT).
Overige Informatie
Vrijgesteld van BTW.
Abonnement
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!