E-learning
1
Kinder- geneeskunde & meer
€ 49,50
Commercieel
 
Springer Media (BSL & Springer Healthcare)
BSL - ADHD bij kinderen
Accreditatie Periode: 14-10-2016 t/m 13-10-2018

ADHD (Attention deficit/hyperactivity Disorder) was tot voor kort een diagnose die zelden gesteld werd door de huisarts. In 2014 verscheen de NHG-Standaard ADHD waarin wordt gesteld dat de huisarts in ieder geval de kenmerken die passen bij ADHD zou moeten herkennen en de ernst van de gedragsproblematiek zou moeten kunnen inschatten. Daarbij zou een eventuele behandeling gestart en gecontroleerd kunnen worden door de huisarts. De NHG-Standaard ADHD bij kinderen geeft heldere handvatten voor de diagnose en behandeling van ADHD. Deze e-learning zal aan de hand van deze richtlijn de diagnostiek en behandeling van ADHD bij kinderen bespreken zodat u als huisarts kunt bepalen wat u in uw praktijk aan deze kinderen kunt en wilt bieden.

Na het afronden van deze module:

  • weet u hoe vaak ADHD voorkomt bij kinderen.
  • kunt u uw diagnose ADHD onderbouwen op grond van de criteria in DSM-5.
  • kent u de comorbiditeit die vaak bij ADHD voorkomt.
  • kent u de mogelijkheden tot behandeling van ADHD en welke behandeling geschikt is voor uw patiënt(je).
  • kent u de indicaties om een kind met ADHD te verwijzen.
  • kunt u de ouders van uw patiënt(je)  uitleggen wat ADHD inhoudt, welke consequenties deze diagnose  kan hebben en wat de voor- en nadelen zijn van medicamenteuze behandeling.
  • weet u welke controles u moet uitvoeren bij een patiënt die methylfenidaat gebruikt.
Overige Informatie
Geen extra informatie.
Abonnement
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!