MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 2 uur
organisatie
AccreDidact BV
kosten
basistarief
€ 48,85
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Overig
categorie(ën):
Algemeen & overig, Onderzoek & statistiek
ICPC:
A
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
2
punten
abonnement
e
learning
{*} AccreDidact 16/05 - Evidence-Based Medicine III - Screening
Accreditatie Periode: 19-08-2016 t/m 19-08-2018
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Algemeen & overig' of 'Onderzoek & statistiek'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

In 2011 en 2013 verschenen bij AccreDidact de eerste nascholingen over evidence-based medicine. Bij 'EBM: wetenschappelijke literatuur en systematische reviews' (2011) leerde u dat de meest effectieve manier om een betrouwbaar antwoord op vragen in de praktijk te krijgen het beoordelen van goede literatuurstudies is. In veel reviews worden resultaten van gerandomiseerde klinische studies samengevoegd. De waarde van losse RCT's werd in de nascholing 'EBM: RCT’s' (2013) uitvoerig besproken. U leerde daarin waarom RCT’s zo’n belangrijke plaats hebben in het systeem van de wetenschap en wanneer een RCT als goed bestempeld kan worden. Deze derde EBM-nascholing richt zich op de wetenschappelijke achtergronden van screening, in het bijzonder kankerscreening. Het aanbod van dergelijke screening wordt door de overheid bepaald. Toch komt de screening ook de praktijk binnen, door vragen van patiënten over deelname aan deze bevolkingsonderzoeken en het omgaan met uitslagen daarvan. Ook stellen patiënten vragen over screening voor ziekten waarvoor er een bevolkingsonderzoek is. Niet zelden is dat gebaseerd op informatie over de voordelen van screening die op het internet te vinden is, maar bij tijd en wijle ook de voorpagina’s van kwaliteitskranten haalt. Kennis van de achtergronden van screening is belangrijk om al dit soort vragen goed te kunnen beantwoorden.

Welke impact heeft screening op sterfte en gezondheid en welke uitkomsten zijn werkelijk relevant? Hoe interpreteert u de uitkomsten van screening en hoe gebruikt u deze in de praktijk bij het beantwoorden van vragen van patiënten? Wat zijn de voordelen van screening en wat zijn de nadelen? Op welke wijze gaat u om met de bevolkingsonderzoeken die momenteel aan patiënten worden aangeboden? Hoe maakt u met een individuele patiënt een juiste afweging voor het verrichten van screeningsonderzoek buiten de bevolkingsonderzoeken?

Na afloop van deze nascholing:

  • kunt u informatie over ziektespecifieke overleving adequaat duiden.
  • kent u de invloed van lead-time bias en length-time bias op de uitkomsten van screening.
  • bent u op de hoogte van gezonde-vrijwilligers bias.
  • kent u de verschillen tussen relatieve risicoreductie en absoluut risicoverschil.
  • weet u wat de invloed is van de sensitiviteit en specificiteit van een test en de prevalentie van de ziekte op de voorspellende waarde van de uitkomst daarvan.

In deze nascholing herkent u wellicht onderdelen van de nascholing EBM-RCT's. Hierbij is dan ook bewust gekozen voor de kracht van de herhaling.

Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!