MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 1 uur
organisatie
Augeo Academy B.V.
kosten
basistarief
€ 25
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Overig
categorie(ën):
Wet- en regelgeving, Kindergeneeskunde
onderwerp(en):
Huiselijk geweld
ICPC:
A
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
1
punten
abonnement
e
learning
{*} GGZ Kindcheck
Accreditatie Periode: 28-10-2016 t/m 27-10-2018
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Wet- en regelgeving' of 'Kindergeneeskunde'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

De Wet meldcode helpt u om zorgvuldig en adequaat te handelen als u signalen opvangt van huiselijk geweld of kindermishandeling. De kindcheck is een onderdeel van die meldcode. En geldt dus voor alle professionals waarvoor ook de Wet Meldcode geldt.

De kindcheck verplicht u om in bepaalde gevallen uit te zoeken of een cliënt of patiënt de zorg heeft voor minderjarige kinderen, en zo ja, of die kinderen daar veilig kunnen opgroeien. De kindcheck doet u bij volwassen cliënten / patiënten die in een (medische) situatie verkeren die minderjarige kinderen ernstige schade kan berokkenen. Dus ook als u alleen met volwassenen werkt, bent u verantwoordelijk voor het signaleren van kindermishandeling.

De kindcheck gaat over ‘oudersignalen’: ook als u het kind niet ziet of niets aan het kind ziet, kunt u zich afvragen of een kind veilig is bij zijn ouders. Als professional werkzaam in de GGZ en verslavingszorg bent u in de unieke positie om dergelijke signalen op te vangen en vervolgens met uw cliënt in gesprek te gaan over zijn of haar kinderen. Op deze manier kan de kindcheck helpen ernstige schade te voorkomen die bij kinderen kan ontstaan door de situatie waarin de ouder of opvoeder zich bevindt.

In deze cursus leert u aan de hand van interactieve opdrachten en praktijkgerichte video’s wat de kindcheck inhoudt, waarom het belangrijk is dat u die uitvoert en hoe u dat doet. U krijgt handvatten voor het vragen naar kinderen en naar de opvoeding. De cursus bevat een uitgebreide bibliotheek met aanvullende informatie over de kindcheck en hulpmiddelen om de kindcheck uit te voeren.

Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!