E-learning
2
Wet- en regelgeving
€ 58,70
Commercieel
 
eHuisartspraktijk.nl
Gezondheidsrecht - Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
Accreditatie Periode: 14-10-2016 t/m 13-10-2018

De overheid wil middels de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) waarborgen dat zorgvragers op goede zorg en op een goede, snelle en laagdrempelige afhandeling van klachten en geschillen kunnen vertrouwen. De Wkkgz is op 1 januari 2016 ingegaan. (Bron: IGZ, 2016) In deze e-learning komt de cursist aan de hand van praktijkvoorbeelden, leerteksten, vragen en casuïstiek met de verschillende facetten van de Wkkgz in aanraking.

Recent is 'huisartsen casuïstiek' aan deze nascholing toegevoegd, hierdoor spreekt de wet meer tot de verbeelding van de huisarts en de overige medewerkers op de praktijk.

De e-learning bestaat uit drie onderdelen:

  1. Test uw kennis (met studieadvies)
  2. Voorwoord - door Mr. A.C. Reijerse
  3. Theorie

De cursist kan hierbij zelf de volgorde van de drie onderdelen bepalen.

Deze cursusmodule is bedoeld voor iedereen die zorg verleent en dus te maken heeft met kwaliteitseisen, klachten en schadeclaims in de zorg. Daarnaast is de module ook zeer goed bruikbaar voor gemeenten, stafmedewerkers, klachtencommissies, klachtfunctionarissen en patiëntenverenigingen.

NB De accreditatiecommissie schreef over deze nascholing: "een sterke e-learning met de juiste informatie, goed gedoseerd in een aantrekkelijk jasje."

Na het doorlopen van deze e-learning is de cursist in staat om de theorie behorend bij de Wkkgz te reproduceren en te interpreteren aan de hand van gegeven praktijkvoorbeelden.

Overige Informatie
Geen extra informatie.
Abonnement
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!