MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 1 uur
organisatie
MEDonline International b.v.
kosten
basistarief
Gratis
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek
categorie(ën):
Cardiologie
onderwerp(en):
CVRM, Lifestyle en voeding
ICPC:
B, K
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
1
punten
abonnement
e
learning
{*} Het vrouwenhart, begeerd maar miskend
Accreditatie Periode: 1-9-2016 t/m 31-8-2018
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Cardiologie'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

Hart- en vaatziekten zijn de belangrijkste doodsoorzaak bij vrouwen in de Westerse wereld. Hoewel er sinds 1972 een gestage daling van dit sterftecijfer waarneembaar is bij zowel mannen als vrouwen, lijkt deze daling bij vrouwen momenteel te stagneren. Ondanks het feit dat er een aanmerkelijke winst is geboekt, mede ten gevolge van de medisch-wetenschappelijke ontwikkelingen in de behandeling van hart- en vaatziekten, is dit dus nog lang niet voldoende daar waar het vrouwen betreft.

Door een vroegtijdige herkenning en erkenning van risicofactoren bij vrouwen tijdens de peri- en postmenopauzale levensfase kan er een daling worden bewerkstelligd van zowel het sterftecijfer alsmede van de enorme financiële lasten in de gezondheidszorg, zoals bijvoorbeeld ziekenhuisopnames ten gevolge van cardiovasculaire events.

Deze e-learning heeft tot doel om zo vroeg mogelijk risicofactoren te herkennen en te behandelen én om een gezondere levensstijl aan te moedigen waarbij meer lichaamsbeweging samen met een gezond voedingspatroon bij alle vrouwen in Nederland een belangrijk onderdeel vormen. Dit kan worden toegepast op individueel niveau afhankelijk van de medische, sociale, persoonlijke en economische omstandigheden van de vrouw.

Na het volgen van deze e-learning:

  1. heeft u meer inzicht gekregen in de genderspecifieke verschillen in de pathofysiologie van atherosclerose.
  2. kunt u thoracale pijnklachten bij vrouwen beter begrijpen.
  3. kunt u nauwkeuriger het cardiovasculair risicoprofiel bij vrouwen inschatten.
  4. heeft u inzicht in de behandeldoelen van risicofactoren voor hart en vaatziekten bij vrouwen.
  5. ziet u nog meer het belang van leefstijlaanpassingen en het optimaliseren risicofactoren van het cardiale risicoprofiel bij vrouwen met klachten.
  6. weet u wat er bedoeld wordt met de 'genderparadox' in de cardiologie.
  7. heeft u kennis van de verschillen tussen mannen en vrouwen bij reïntegratie en werkhervatting na een cardiaal event.
  8. heeft u een overzicht van direct toepasbare praktische adviezen t.a.v. leefstijl bij vrouwen.
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!