MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 2 uur
organisatie
AccreDidact BV
kosten
basistarief
€ 48,85
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek
categorie(ën):
Algemeen & overig, Interne geneeskunde, Neurologie, Pathologie, GGZ & psychiatrie
onderwerp(en):
Pijn
ICPC:
A, L, N, P
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
2
punten
abonnement
e
learning
{*} AccreDidact 16/04 - Pijn en pijnbehandeling
Accreditatie Periode: 21-06-2016 t/m 21-06-2018
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Algemeen & overig', 'Interne geneeskunde'|'Neurologie'|'Pathologie' of 'GGZ & psychiatrie'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

Pijn is een klacht bij zeer uiteenlopende aandoeningen. Een internationaal geaccepteerde definitie omschrijft pijn als ‘een onplezierige, sensorische en emotionele ervaring die gepaard gaat met feitelijke of mogelijke weefselbeschadiging of die beschreven wordt in termen van een dergelijke beschadiging’. Deze definitie benoemt terecht de sensorische én de emotionele kant van pijn, en ook dat pijn aanwezig kan zijn zonder aantoonbare oorzaak. Behandeling van pijn is effectiever als de onderliggende aandoening wordt behandeld, maar in veel gevallen kan aan het voorschrijven van pijnmedicatie niet ontkomen worden.

De pathofysiologie en de diagnostiek van de diverse soorten pijn worden in blok A kort behandeld evenals enkele veelvoorkomende oorzaken: gewrichtsklachten en rugpijn. Ook komt in dit blok het fenomeen neuropathische pijn aan bod. Pijn bij kanker wordt grotendeels buiten beschouwing gelaten, aangezien daaraan een aparte nascholing zal worden gewijd. In blok B bespreken we de behandeling van pijn, vooral de hiervoor gebruikte analgetica: hun farmacologische werking en hoe met bijwerkingen in de praktijk om te gaan. Pijn bij ouderen krijgt daarbij apart aandacht.

Na afloop van deze nascholing:

  • weet u op welke wijze pijn gemeten kan worden;
  • kent u het belang van psychosociale factoren bij pijnklachten;
  • weet u wat de rode en gele vlaggen bij rugpijn zijn;
  • weet u hoe u het risico op het ontstaan van chroniciteit van pijn kunt verkleinen;
  • kent u het verschil tussen nociceptieve en neuropathische pijn;
  • bent u op de hoogte van de (niet-)medicamenteuze behandeling van verschillende soorten pijn.
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!