MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 3 uur
organisatie
CME-Online / E-WISE Nederland
kosten
basistarief
€ 599
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek
categorie(ën):
Ouderengeneeskunde, Cardiologie, Interne geneeskunde
ICPC:
K
sponsoring
Deze nascholing wordt niet gesponsord.
accreditatie
accreditatie
3
punten
abonnement
e
learning
CME-Online - Hypertensie bij de alleroudsten - stand van zaken in bloeddrukbehandeling
Accreditatie Periode: 28-04-2016 t/m 28-04-2018
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Ouderengeneeskunde', 'Cardiologie' of 'Interne geneeskunde'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

Goede behandeling van de snel groeiende groep oude en zeer oude hypertensiepatiënten, dus zonder klachten van de medicatie, met behoud van kwaliteit van leven en een bloeddruk stabiel op streefwaarde, is niet eenvoudig. Interfererende comedicatie, valneiging, verminderde cognitie, risico op overdosering door verminderde nierfunctie zijn allemaal bekende struikelblokken. Ten slotte zijn schijnbaar tegenstrijdige studieresultaten ook niet behulpzaam voor eenduidige protocollaire benadering; in recente bevolkingsstudies hebben ouderen met lagere bloeddrukken meer cardiovasculaire sterfte dan degenen met de hoogste bloeddrukken. Maar in de enige gerandomiseerde studie bij patiënten ouder dan 80 jaar (HYVET, 2008) was dat andersom, net zoals bij hypertensiepatiënten van middelbare en jongere leeftijd.

Inbreng van de biologische leeftijd, geoperationaliseerd als het begrip kwetsbaarheid, geeft een opening in deze patstelling; krachtige bloeddrukbehandeling bij kwetsbare ouderen – met als maat voor kwetsbaarheid een trage loopsnelheid - schaadt, maar geeft bij fitte 80-jarigen juist vermindering van sterfte en cardiovasculaire ziekte. In deze cursus worden aan de hand van de nieuwste gegevens de huidige richtlijnen voor bloeddrukbehandeling bij ouderen en zeer ouderen besproken, met extra aandacht voor behandeldrempels, de kwestie van de zeer lage diastolische druk, medicatiekeuze, en enkele opmerkingen over cholesterol en preventie met aspirine. Ik probeer steeds een kwetsbare én een fitte patiënt met hoge bloeddruk voor ogen te houden, in een spreekkamer of thuis. Deze cursus probeert enkele waypoints te geven voor de specialist ouderengeneeskunde, de huisarts en de praktijkondersteuner om een begaanbare route te vinden tussen richtlijnen, gezond verstand en gratuite adviezen van snedige opiniemakers. 

Na het volgen van deze cursus: 

  • kunt u de voor- en nadelen benoemen van behandeling van hypertensie bij ouderen en zeer ouden 
  • kunt u de relatie van kwetsbaarheid en sterfte aan hart- en vaatziekten bij hoge en lage bloeddruk beschrijven 
  • kunt u met verschillende eenvoudige spreekkamermethoden kwetsbaarheid vaststellen
  • bent u op de hoogte van de aanbevolen behandel- en streefwaarden voor de oudere hypertensiepatiënt
  • kunt u het probleem ‘orthostase’, zowel in epidemiologische zin als als risicofactor voor verhoogde sterfte, maar ook als bijwerking van de therapie verklaren en hanteren
  • kunt u het nut van de novo behandeling van lipidenafwijkingen bij de alleroudsten, het stoppen van eerder ingestelde statinebehandeling en de situatie rond preventieve behandeling met aspirine omschrijven
  • kunt u het probleem van de te lage diastolische bloeddruk als risicofactor voor verhoogde cardiale sterfte aan de hand van pathofysiologische overwegingen en recent observationeel onderzoek illustreren 
  • bent u op de hoogte van specifieke bloeddrukverlagende farmacotherapie voor ouderen

Inhoudsopgave

Modules
Inleiding
Introductiecasus
Voorkomen, risico, winst van behandeling van hypertensie bij ouderen en zeer ouden
HYVET, Hypertension in the Very Elderly Trial
Associatie bloeddruk, sterfte en kwetsbaarheid in observationeel onderzoek
Kwetsbaarheid
Hoe zit ’t nu met de J-curve?
Huidige behandeldrempels
Leefstijladviezen
Medicatiekeuze
Orthostatische hypotensie
Verschillen in specifieke effecten tussen en binnen klassen antihypertensiva
Samenvatting behandeladviezen
Statines en Aspirine bij ouderen
Pathofysiologie van hypertensie bij ouderen
Terug naar de introductiecasus
Literatuur

Eindtoets

Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!