MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 3 uur
organisatie
CME-Online / E-WISE Nederland
kosten
basistarief
€ 599
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek
categorie(ën):
Ouderengeneeskunde, Neurologie, GGZ & psychiatrie
onderwerp(en):
Pijn
ICPC:
A, N, P
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
3
punten
abonnement
e
learning
CME-Online - Pijn bij kwetsbare ouderen
Accreditatie Periode: 30-09-2015 t/m 30-09-2017
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Ouderengeneeskunde', 'Neurologie' of 'GGZ & psychiatrie'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

Pijn komt veel voor bij kwetsbare ouderen, en hindert hen in het alledaagse leven. Comorbiditeit zorgt voor extra complicaties en is een factor gebleken voor inadequate behandeling. Met name bijkomende neurodegeneratieve aandoeningen, zoals dementie, bemoeilijken de diagnostiek. Artsen zijn vaak onvoldoende op de hoogte van pijnbeleving bij ouderen, en de communicatie over pijn wordt gehinderd door communicatiestoornissen. Naast onderbehandeling, komt ook overbehandeling voor, vooral waar het gaat over geneesmiddelen zoals tramadol en NSAID’s, die bij kwetsbare ouderen over het algemeen veel meer bijwerkingen dan positief effecten hebben.

Deze cursus bespreekt achtergronden, diagnostiek en behandeling van pijn bij kwetsbare ouderen. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de meest kwetsbare groepen, zoals mensen met dementie. Ook komt aan de orde hoe een goed pijnbeleid voor kwetsbare ouderen kan worden bereikt door de organisatie van zorg te verbeteren.

Na het volgen van module 1:

  • kunt u de epidemiologie van pijn bij kwetsbare ouderen beschrijven.
  • kunt u het pijngedrag van de kwetsbare ouderen verklaren op basis van hun pijnbeleving en coping.
  • kunt u non-verbale uitingen van pijn bij mensen met dementie herkennen.
  • kunt u een pijnobservatielijst bij mensen met dementie gebruiken voor diagnostiek en evaluatie.
  • kunt u de verschillen tussen nociceptieve pijn, neuropathische pijn en centrale pijn herkennen.

Na het volgen van module 2:

  • bent u in staat om een kwetsbare oudere met chronische pijn op de juiste wijze volgens de Verenso-richtlijn medicamenteus te behandelen.
  • heeft u inzicht in de mogelijkheden van, en noodzaak tot, het inzetten van non-farmacologische behandelmogelijkheden bij pijn bij kwetsbare ouderen.
  • kunt u de organisatorische aspecten beschrijven wanneer een goed pijnbeleid voor een organisatie opgezet gaat worden.

Inhoudsopgave

Module 1 - Pijn en diagnostiek bij kwetsbare ouderen

Module 1.1 - Wat maakt pijn bij kwetsbare ouderen bijzonder?

Prevalentie en gevolgen van pijn bij kwetsbare ouderen, noodzaak van betere behandeling.
Pijnbeleving en -gedrag bij kwetsbare ouderen.
Pijnbeleving bij ouderen in het algemeen, invloed van artsen en andere zorgverleners op beleving, verandering pijnbeleving bij specifieke patiëntengroepen.
Pijngedragingen bij kwetsbare ouderen in het algemeen en bij specifieke doelgroepen.
Verhouding tussen pijngedrag en -beleving, coping: omgaan met pijnbeleving door bepaalde gedragingen.
Pijngedragingen bij kwetsbare ouderen met specifieke aandoeningen en cognitieve beperkingen.
Observatie van pijngedrag door mantelzorgers en verzorgenden.

Module 1.2 - Diagnostiek van pijn bij kwetsbare ouderen

Multidimensionale beoordeling van pijn, beoordeling van de aanwezigheid van pijn, zelfrapportage van kwetsbare ouderen over pijn, anamnese, heteroanamnese, observatie van pijngedrag, gevolg van pijn bepalen, stemming, cognitie.
Lichamelijk onderzoek en het vaststellen van de oorzaak van pijn, meetinstrumenten voor beoordeling van (intensiteit van pijn).
Herkennen van verschillen tussen (typen pijn: nociceptief, neuropathisch, centrale pijn).

Module 2 - Pijnmanagement bij kwetsbare ouderen

Module 2.1 - Farmacologische pijnbestrijding

Uitgangspunten bij farmacologische behandeling van kwetsbare ouderen met pijn.
Effectiviteit en bijwerkingen van niet-opoïden (stap 1 WHO-ladder), zwak werkende opioïden (stap 2 WHO-ladder), effectiviteit en bijwerkingen van sterkere opioïden (stap 3 WHO-ladder).
Medicatie bij neuropathische pijn, adjuvante en andere medicatie.

Module 2.2 - Non-farmacologische pijnbestrijding

Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!